Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שר התעשייה המסחר והתעסוקה’

לכבוד חברי חוג חיפה

חבריי היקרים,

מאשר בברכה את קבלת מכתבכם ועמדתכם בנושא חידוש המו"מ עם הפלשתינים, עקב הדיון המעמיק שערכתם בנושא.

שמחתי לגלות את האכפתיות, היוזמה, והדאגה הרבה למדינה ולעתידה, כפי שעלה מדיונכם, עליו ניכר כי שקדתם רבות. אין ספק כי על כולנו לאחד כוחות ומוחות על מנת לשקם הן את מעמדה של מפלגת העבודה והן את חלקה ודעותיה בנושאים המדיניים שעל הפרק.

אני מודה לכם על מכתבכם, אשר בתוכנו אני לבטח תומך, שכן לטעמי פתרון שתי המדינות הינו הפתרון הראוי וההגיוני היחידי הנכון למדינה ועתידה.

אני מאחל לכם המשך פעילות פורייה.

שלכם בכבוד רב,

בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

המכתב המלא נמצא – כאן תגובה -בן אליעזר

המכתב של חוג חיפה נמצא כאן https://hughaifa.wordpress.com/2009/12/25/חוג-חיפה-תגובה-להקפאה-הודעה-לעיתונות/

Read Full Post »