Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘רבין’

תנועת הנוער העובד והלומד בוחרת כל שנה מחדש לשמר את זכרונו ומורשתו של רבין, תוך הצפת השאלות הקשות והנוקבות על התקופה שקדמה לרצח ועל השפעת הרצח על הדמוקרטיה הישראלית.

השנה, בנוסף לפעילויות הרגילות (פעולות חינוכיות בסניפי התנועה ובבתי"ס, מבצעי צמתים ועוד), בחרנו להקים ארבעה עשרה מוקדים בארץ של אוהלי 'זכור'.

rabin

האוהל החיפאי יתקיים ב25-27/10 , שבוע של יום הזיכרון הממלכתי ,כאשר במהלך שלושה ימים יפעל האוהל כל שעות היום בגן של האודיטוריום העירוני.

המשך…

Read Full Post »