Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘קק"ל’

לכבוד:

ח"כ אהוד ברק                                                                                     מר שירי וייצמן

יו"ר המפלגה ושר הביטחון מנכ"ל המפלגה

הנדון: בחירות לתפקיד יו"ר קק"ל

לאחרונה הובא לידיעתנו כי קיימת כוונה לכנס בזמן הקרוב ישיבת לשכה אשר תידון במועמדה של המפלגה לתפקיד יו"ר קק"ל, וכי תביא את השר שלום שמחון כמועמד יחיד לתפקיד זה.

זאת גם לאחר שהשר שמחון עצמו עמד בראש הוועדה המסדרת לבחירת הצירים וסגני הצירים לקונגרס הציוני הל"ו.

אנו מבקשים לציין כי אנו מתנגדים בכל תוקף להצעה שכזו ודורשים לקיים בחירות לתפקיד חשוב ומרכזי זה בין המועמדים אשר יחפצו להתמודד על התפקיד – ובטח שלא להביא הצעה למועמד אחד אשר ייבחר ללא בחירות – יהא אשר יהא.

המשך…

Read Full Post »

שיתוף הפעולה בין עופר עיני לבנימין נתניהו נועד לאפשר את הפרטתו המהירה של מינהל מקרקעי ישראל. המאבק נגד הפרטת המינהל הוא מהלך מכונן בהתחדשות הסוציאל-דמוקרטית של תנועת העבודה הישראלית.

הפרטת מינהל מקרקעי ישראל, שמקדם בנימין נתניהו, היא גולת הכותרת במדיניות ההפרטה שלו. מניעיו של נתניהו ידועים. פחות ברור מדוע תומך גם עופר עיני בהפרטת המינהל, ומדוע נגררת אחריו מפלגת העבודה, תוך בגידה בשיירי עקרונותיה. אחת מן התביעות המרכזיות של המתנגדים להפרטת המינהל היא הוצאתו מחוק ההסדרים, העמדתו לדיון ציבורי וחשיפת משמעויותיו. זה לא מספיק, יש גם לחשוף את ההיגיון הפוליטי העומד ביסוד הציר נתניהו-עיני.

הפרטת המינהל תיצור עושר חדש. בהתאם לחוקי המשחק הקיימים בין ההון לשלטון יהפוך העושר הזה לחגורת תמיכה לגורמים הפוליטיים שאפשרו את ביזת הקרקעות ואשר יוסיפו לספק לה הגנה חוקית בעתיד. בהפריטו את מינהל מקרקעי ישראל, משקיע אפוא נתניהו בעתידו הפוליטי. אין להתבלבל, זאת אינה שחיתות, זו מדיניות לגיטימית – גם אם כזו שיש להיאבק בה – הבונה כוח חברתי שיוסיף לבסס את שלטון ההון בישראל.

המשך…

Read Full Post »