Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פעילות פולטית’

מפלגת העבודה חוותה כמה אירועים מטרידים בחודשי הקיץ האחרונים. בנוסף על החום והלחות שהעיקו על כולנו, נאלצנו להתמודד עם חוק הפרטת הקרקעות וחוק מופז אשר עברו בכנסת בתמיכת רוב סיעת העבודה, וחוקת ברק החדשה אשר אושרה על ידי ועידת המפלגה. ברקע התהליכים הללו עמדו חילוקי הדעות הקשים בתוך המפלגה. חוג חיפה גאה במגוון הדעות של חבריו, ובכל זאת נדמה לי שהנטייה הכללית בחוג הייתה נגד הפרטת הקרקעות (בהקשר זה כדאי לציין את פעילותו של נחשון צוק) וחוסר שביעות רצון לפחות מסעיפים מסויימים בחוקת המפלגה החדשה. לכן אפשר להבין את האכזבה בקרב חברים מסויימים לאור הכישלון למנוע את המהלכים הנ"ל.

למרות האמור לעיל, חשוב לא לראות רק את חצי הכוס הריקה. הצעת החוקה של ברק עברה שינויים רבים, כולם בכיוון הנכון, לפני שאושרה על ידי הועידה. הרוח הגבית אשר העניק חוג חיפה למתנגדי החוקה בתוך המפלגה סייעה לקידומם של שינויים אלו. לגבי חוק מופז וחוק הפרטת הקרקעות אשר עברו בכנסת, ראוי לזכור כי חלק נכבד מסיעת העבודה הצביע נגד, ובכך ניתן ביטוי מסוים לחברי המפלגה שהתנגדו למהלכים אלו. חוג חיפה חבר לקואליצייה הנדירה של ארגונים חברתיים מכל קצוות הקשת הפוליטית אשר פעלו כדי לסכל את הפרטת הקרקעות. הסיכול הזה נכשל בסופו של דבר, אולם יש מקום לקוות שהתשתית שנוצרה תוכל לשמש אותנו במאבקים חברתיים עתידיים.
המשך…

Read Full Post »

בתור התחלה, לחצו על הלינק ותקראו את הההודעה הזאת עם השיר ברקע
זה מכניס לאווירה 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=VNdPWv9D4S4

עכשיו:
אנחנו נערכים לקראת 24 השעות האחרונות שלפני ההצבעה בכנסת על קריאה שנייה ושלישית לחוק מינהל מקרקעי ישראל. ההצבעה הגורלית תיערך ככל הנראה ביום שני, במהלך היום, כך שנותר לנו זמן מועט להפעיל את מירב הלחץ האפשרי על חברי הכנסת והשרים.

אז מה צריך לעשות?
מבול של טלפונים ומכתבים במיילים לחברי הכנסת ב-24 השעות הקרובות!! זה הדבר הכי משמעותי.
המשך…

Read Full Post »

ביום חמישי ה26.3 חוג חיפה התכנס במועדון אליהו למפגש נוסף. למרות שהמפגש התחיל במצב רוח קצת ירוד אני הרגשתי קצת התרוממות נפש לקראת סופו… המפגש החל בסקירה של הפעילות האחרונה של החוג שכללה: ביקור במפעל "עוף העמק", השתתפות נציגי החוג במטה הסוציאל דמוקרטי, והשתתפות נציגי החוג בועידת המפלגה. השאלה המרכזית הייתה מה החוג עושה עכשיו, וכיצד לפעול.

בעקבות הצטרפותם של עוד חברים חדשים היה צורך קצת בסקירה קצרה של היסטורית החוג. אחת המסקנות שעלו הן  שהחוג עבר תקופה מאוד אינטנסיבית של אירועים לאחרונה שכנראה תתחיל עכשיו קצת לרדת, ותאפשר לחוג לעצב את הפעילות שלו .הבחירות המקומיות, הפריימריס, הבחירות הכלליות, הוועידה וכו'. עכשיו יהיה קצת שקט מבחינת פעילות של המפלגה עד אשר יעבורו 14 חודשים ויהיו בחירות חדשות ליו"ר המפלגה.

כמו כן דובר על המשבר שעבר החוג לצד ההצלחות. המשבר של עזיבתו של עמי אילון, כמו אי ההצלחה של המפלגה בבחירות, והכניסה לממשלת נתניהו שמנוגדת לרוב חברי החוג. באותה נשימה גם דובר על ההצלחות של החוג בשנתיים האחרונות. על ההתמודדות הפנימית בעבודה, הקמת האתר, תמיכה ומיסוד של החוג והפעילות שהוא אכן עשה בהצלחה.
המשך…

Read Full Post »