Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פיצול’

9/7/09

חברים יקרים,

אין זה סוד שימים לא קלים עוברים על מפלגת העבודה. הפיצול הפנים מפלגתי בין חברי הסיעה, וחילוקי הדעות בדבר החוקה הם רק חלק מהתהליכים ההרסניים אותם חווה המפלגה בעת האחרונה.

בחודשים האחרונים, פגשתי רבים מחברי המפלגה בביקור בסניפים או בהזדמנויות אחרות. בכל המפגשים הדגשתי את הצורך לדבר עימכם בפתיחות ובכנות. לעיתים קרובות האמת והביקורת ששטחתי בפניכם על התנהלות המפלגה והחוליים בה היו קשות לשמיעה וחלקכם התקשיתם לקבל את הדברים. לצד זה הערכתם את הכנות שרבים מכם ציינו שלא זכו לה בעבר.

מפלגת העבודה אמנם קטנה בבחירות האחרונות מבחינה מספרית, אך הכותרות והעניין שהיא מעוררת רק גברו ככל שקטן מספר המנדטים. לאחרונה מנצלים לצערי עיתונאים רבים את המצב אליו נקלעה מפלגת העבודה על מנת לפרסם בשמי לכאורה את תוכניותי הפוליטיות, ואת הביקורת שלי על מפלגת העבודה ועל החברים בה. לכותרות השונות העולות לאוויר חדשות לבקרים אין אחיזה במציאות והן משקפות את דעת הכותב בלבד.

המשך…

Read Full Post »