Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ערכים’

יום עיון על מנהיגות וערכים – מורשת יגאל אלון בראי הזמן יתקיים ביום שישי ד' באדר תש"ע, 19 במרס 2010, בשעה 10 בבוקר

בבית יהודי בסרביה, רח' בני אפרים 228, נאות אפקה, תל אביב

דברי פתיחה: ד"ר דני קורן, נשיא האיגוד העולמי של יהודי בסרביה, לשעבר מנהל

לשכת שר החוץ יגאל אלון

ברכות: מר שמואל מזרחי, חבר מועצת עיריית תל אביב

מר משה אלון, חבר הועד המנהל "בית יגאל אלון", בן אחיו של יגאל אלון

דברים: פרופ' אבישי ברוורמן, השר לענייני מיעוטים

חלוקת פרס יעקב פיכמן לספרות ואמנות:

חבר ועדת השופטים, מר אהרון ידלין – שר החינוך לשעבר, סגנו של יגאל אלון

מקבל הפרס: מר יגאל צחור– מנכ"ל מדרשת שדה בוקר על "דרך נשר בשמים"

הרצאה: פרופ' יחיעם וייץ – יגאל אלון בתקופת המדינה

לאישור השתתפות טלפון 03-6470111

Read Full Post »

שלום לכולם,

אני עוקב וקורא את הדברים שנכתבים ונשלחים . כמובן שיש לי דעות ועמדות התואמות רוח תנועת העבודה ואני ומשפחתי מבין אוהדיה הותיקים.

אבקש להעיר לכל אלה המנסים להקים ולהציע מסגרות התארגנות חדשה ושונה ממה שידוע כתנועת העבודה.

אבקש להזכיר לכולם כי בכל הזמנים לא חששתי כי תנועת העבודה, וכמובן כונתי למפלגת העבודה על גלגוליה השונים, תחפש לשמור על רמת יצוג של "חרות" לשעבר ותהיה מרוצה מכך. תנועת העבודה היא הבסיס עליו קמה המדינה וכל המפלגות והתנועות האחרות שלו מעליהם את רעיונותיהם ומטרותיהם, ואמצו את אשר מאז ומעולם דגלה בו תנועת העבודה שבראשה עמד בן גוריון, גלילי ואלון ועוד רבים וטובים. רק כאשר אמצו את דרכיה ותוכניתה המדינית של תנועת העבודה יכלו להוסיף ולהתקיים. מי זוכר עוד את ארץ ישראל משני עברי הירדן, או את ארץ ישראל השלמה, או את פועלה של ההסתדרות הכללית שהיתה ברובה מתנועת העבודה, קופת חולים הכללית, ההתישבות העובדת, הכשרות הנוער ועליה להתישבות קיבוצית שיתופית וכיוצא בזה, שהכל היום מתהדרין בהם כאילו הם יוצריהם ומולידיהם של דרכי העבודה ותורותיה.

המשך…

Read Full Post »