Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עריית חיפה’

ביום רביעי התקיימה הישיבה הראשונה של ועדת החינוך של עירית חיפה. כזכור, בעקבות ההסכם הקואליציוני עם ראש העיר יונה יהב, קיבלה מפלגת העבודה את הזכות לעמוד בראש מספר ועדות, והחשובה בהן – ועדת החינוך.

בישיבה השתתפו כעשרים וחמישה איש, ביניהם נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, ועד ההורים, מועצות תלמידים, מנהל בית הספר עירוני ה' ונציגי המפלגות שונות. ישראל סביון, מזכיר המחוז ויו"ר ועדת החינוך, החליט לזמן באופן קבוע שניים מנציגי חוג חיפה לישיבות הועדה: אברום דגני ונורית פגי. ישיבת הועדה ארכה כשעתיים וחצי.

בשורה התחתונה – כל הנוכחים, ללא יוצא מן הכלל טענו שמערכת החינוך כושלת בכל הנוגע לחינוך לערכים ושזוהי אחת המטרות החשובות העומדות בפני מערכת החינוך היום.

המשך…

Read Full Post »