Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘עוף טוב’

ביום שישי ה 20.3.09 ערכו נציגים של חוג חיפה במפלגת העבודה ביקור הזדהות במפעל עוף-טוב ברמת יישי שמושבת ע"י ההנהלה כבר שבועיים בתביעה לסגירת המפעל. ערכנו סיור במפעל בהנחיית אחד העובדים. ראינו את קווי הייצור והאריזה.

img_58461

שמענו על הרכב הבעלות של המפעל: 25% הבעלים המקוריים ו75% בעלים שהצטרפו לפני שנה וקיבלו אחוז בעלות גבוה בזכות המותג – עוף טוב – עוף נקי מאנטיביוטיקה בגידולו ולכן איכותי יותר למאכל, אך יקר יותר מבחינת חומר הגלם לשחיטה. התחרות בענף לא איפשרה למכור את המוצרים במחירים ריאליים ולכן המפעל צבר הפסדים. היום הבעלים מבקשים לסגור אותו.

המשך…

Read Full Post »