Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘סוציאל דמוקרטי’

שלום לכולם,

אני עוקב וקורא את הדברים שנכתבים ונשלחים . כמובן שיש לי דעות ועמדות התואמות רוח תנועת העבודה ואני ומשפחתי מבין אוהדיה הותיקים.

אבקש להעיר לכל אלה המנסים להקים ולהציע מסגרות התארגנות חדשה ושונה ממה שידוע כתנועת העבודה.

אבקש להזכיר לכולם כי בכל הזמנים לא חששתי כי תנועת העבודה, וכמובן כונתי למפלגת העבודה על גלגוליה השונים, תחפש לשמור על רמת יצוג של "חרות" לשעבר ותהיה מרוצה מכך. תנועת העבודה היא הבסיס עליו קמה המדינה וכל המפלגות והתנועות האחרות שלו מעליהם את רעיונותיהם ומטרותיהם, ואמצו את אשר מאז ומעולם דגלה בו תנועת העבודה שבראשה עמד בן גוריון, גלילי ואלון ועוד רבים וטובים. רק כאשר אמצו את דרכיה ותוכניתה המדינית של תנועת העבודה יכלו להוסיף ולהתקיים. מי זוכר עוד את ארץ ישראל משני עברי הירדן, או את ארץ ישראל השלמה, או את פועלה של ההסתדרות הכללית שהיתה ברובה מתנועת העבודה, קופת חולים הכללית, ההתישבות העובדת, הכשרות הנוער ועליה להתישבות קיבוצית שיתופית וכיוצא בזה, שהכל היום מתהדרין בהם כאילו הם יוצריהם ומולידיהם של דרכי העבודה ותורותיה.

המשך…

Read Full Post »

שלום לכולם!

בימים אלה מתנהל ויכוח ער באתר "עבודה שחורה" בנוגע לרעיון הקמתה של מפלגה סוציאל-דמוקרטית חדשה, לאור תוצאות הבחירות למוסדות במפלגת העבודה, תוצאות שהוכיחו, לדברי כל הכותבים, שאין פני המפלגה לשינוי.

את הויכוח החל איתי אשר במאמרו "ובינתיים… בממלכתו של אהוד ברק", טוען ש"מפלגת העבודה של יולי 2008 הוכיחה שהיא לא רוצה להשתנות, ועל אלפי האנשים הטובים שרצו להפוך אותה לבית דמוקרטי וסוציאל דמוקרטי לשקול ברצינות את המשך דרכם."

http://www.blacklabor.org/?p=3334

ועונה לו פרופ' דני גוטווין במאמר: "הצעה למטה סוציאל-דמוקרטי חוצה מפלגות" בטענה ש"מאחר ונראה שטרם בשלו התנאים לפרישת הגורמים הסוציאל-דימוקרטיים ממפלגותיהם, דומה שהמהלך שיש ושניתן לקדם בזמן הנוכחי הוא לחולל הבשלה מעין זו בתוך המבנים המפלגתיים הקיימים וביניהם."

http://www.blacklabor.org/?p=3367#comment-28071

Read Full Post »

« Newer Posts