Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘משמעת קואליציונית’

לשר הביטחון וליו"ר מפלגת העבודה,

לא פעם ולא פעמיים נאמר: "פעם חייל – תמיד חייל". היום תידרש להצביע בעד הרפורמה להפרטת הקרקעות. כחייל טוב בצבא הקואליציה אתה שוב תציית, וכמפקד טוב אתה גם תצווה על פקודיך לעשות את אותו דבר. אבל אדוני שר הביטחון, אני רוצה להתריע בפניך, כי גם מעל המשימה שאתה הולך לבצע היום מתנוסס דגל שחור, שמאיים להטביע את ערכיה של מפלגת העבודה, אם לא את קיומה בכלל.

בתמיכתך ברפורמה אתה מכריז, כי נאמנותך נתונה בעצם לקואליציה ולא למפלגה אותה אתה מנהיג, מפלגה אותה הפכת לכלי שרת ריק מתוכן בידי הקואליציה בהנהגת הליכוד וביבי נתניהו.

התעקשותך הבלתי מובנת, פעם אחר פעם, להעדיף את דרישות הקואליציה על פני האידיאולוגיה והערכים של מפלגת העבודה, כמוהם כחייל שמבצע שוב ושוב פקודה בלתי חוקית בעליל וצועק תוך כדי כך: "אני רק ממלא פקודות". מתן אור ירוק לרפורמה, שתהפוך כל פיסת אדמה למוצר סחיר, שתשלול מהמדינה שליטה על התכנון והבנייה ועל המשאבים לדורות הבאים, היא יריקה בפרצוף לכל חבר מפלגה ותיק וצעיר כאחד.

עבורך, הצבעה בעד הרפורמה להפרטת הקרקעות היא עניין ש"צריך לוותר עליו", כפי שציינת במפגש עם מחוז הקיבוצים ביום שישי האחרון. עבורי, אדוני היו"ר, זה יהיה ציות אחד יותר מדי. הסכנה בהצבעה בעד הרפורמה להפרטת הקרקעות היא הסכנה בלחדול להיות מפלגת ערכים, ולכן תירוץ "המשמעת הקואליציונית" פשוט לא תופס. קבלה עיוורת של מכירת קרקעות הלאום במסווה של ייעול, אומרת כי אתה, ראש המפלגה, החלטת לאמץ באופן סופי ומוחלט את עולם הערכים של תנועת הליכוד הרוויזיוניסטית בתחום המדיני והניאו-ליברלית הקיצונית בתחום הכלכלי-חברתי. וזה, אדוני היקר, דגל שחור בולט מאוד.
המשך…

Read Full Post »