Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מצבעים’

מפלגת העבודה התרסקה בבחירות שנערכו השבוע לכנסת ה-18. מדובר בשפל היסטורי של המפלגה, אשר מציגה מגמת ירידה עקבית במספר המצביעים (קל וחומר בשיעור המצביעים) מאז 1992.

 

שנה

כנסת

מספר מצביעים

שיעור מצביעים

מנדטים

1992

13

906,810

34.7%

44

1996

14

818,741

27.5%

34

1999

15

670,484

20.2%

26

2003

16

455,183

14.5%

19

2006

17

472,366

15%

19

2009

18

320,000 (לא סופי)

9.85%

13

רק בבחירות ב2006 נבלמה זמנית המגמה הזאת, ולדעתי יש מה ללמוד מכך. כעת אנסה לעמוד על הסיבות להיחלשות הניכרת בבחירות הנוכחיות:

המשך…

Read Full Post »