Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מעורבות’

בתור התחלה, לחצו על הלינק ותקראו את הההודעה הזאת עם השיר ברקע
זה מכניס לאווירה 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=VNdPWv9D4S4

עכשיו:
אנחנו נערכים לקראת 24 השעות האחרונות שלפני ההצבעה בכנסת על קריאה שנייה ושלישית לחוק מינהל מקרקעי ישראל. ההצבעה הגורלית תיערך ככל הנראה ביום שני, במהלך היום, כך שנותר לנו זמן מועט להפעיל את מירב הלחץ האפשרי על חברי הכנסת והשרים.

אז מה צריך לעשות?
מבול של טלפונים ומכתבים במיילים לחברי הכנסת ב-24 השעות הקרובות!! זה הדבר הכי משמעותי.
המשך…

Read Full Post »

כידוע לכם חוקה חדשה עומדת להצבעה בוועידה הקרובה (24.6). החוג מעוניין להוציא הודעה רשמית ולשלוח בשם החוג לחברי הכנסת מהעבודה וללשכת המפלגה.  מתחת מוצעת הצעה לתגובה. ביום ראשון ה-14.6 אנו נשלח את התגובה הרשמית של החוג, עד אז אנחנו רוצים לשמוע את דעתכם בשביל שנוכל להוציא הודעה שאכן משקפת את רוב דעות חברי חוג חיפה.

הצעת תגובה:

"חוג חיפה מוחה בתוקף על השינויים המוצעים בחוקה שעומדת להצבעה בוועידה הקרובה.  הצעות כגון תקופת "אכשרה" של 25 חודשים בהם חברים חדשים לא יכולים להיבחר במלפגה ולהשפיע יפגעו ברצון חברים חדשים להתפקד.  הרעיון לביטול הפריימריס הוא עוד דרך לקחת כח מהחבר במלפגה ומעצימה את היו"ר.  כמו כן ההחלטות לגבי בית הדין המפלגתי מחלישות אותו ובעצם הופכות אותו לחותמת גומי של היו"ר ואינן מקובלות בארגון דמוקרטי.   החוקה החדשה מגבירה באופן לא פורפורציונאלי את כוחו של היו"ר ונותנת לו כוחות ויכולות להשפיע על המפלגה בצורה מוחלטת שמחלישה אפשרויות להבעות וקידום רעיונות ודעות שונות משל היו"ר ובכך פוגעות בדמוקרטיה הפנימית של המפלגה.  בנוסף הנסיון לקבוע איך וכיצד יצביע כל ח"כ במפלגה מזכיר משטרים אפלים.  לאור כל הנקודות הנ"ל החוג קורא להצעה של חוקה חדשה מאוזנת יותר הנותנת תקווה לפעיל הקטן להשפיע וסיבה לחברים חדשים להתפקד, שומרת על בית דין ראוי נקי מאינטרסים ובעל יכולת השפעה, ואיזון הכח של היו"ר.  אם השינויים המוצעים לא יתקיימו חוג חיפה מאמין שהמפלגה תיפגע אנושות, ושבעצם חוגים והתארגנויות כמו חוג חיפה מאבדים מערכם ומשמעותם ואין להם מקום במפלגה עם חוקה שכזו."
המשך…

Read Full Post »