Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘מועצת המחוז’


הנך מוזמן/ת,

לישיבת מועצת המחוז

שתתקיים ביום ראשון,  ו' בניסן תש"ע, (21/3/2010), בשעה 18:00,

במשרדי המחוז, "מועדון אליהו" – שדרות הנשיא 104, חיפה.

בהשתתפות:

ח"כ  שלי יחימוביץ

יו"ר ועדת האתיקה, חברת ועדת העבודה הרווחה והבריאות וחברה בועדת הכספים

ב ב ר כ ה,

ישראל סביון

מזכיר המחוז

חניה מסודרת בתשלום במלון "נוף" שד' הנשיא 101

חניה ללא תשלום סמוך ל"בית רוטנברג" שד' הנשיא 77

חיפה, שד' הנשיא 104, ת.ד. 4376 טל' 04-8673138 פקס. 04-8644370

E-mail: avodahaifa@bezeqint.net

Read Full Post »

הנך מוזמן/ת,

לישיבת מועצת המחוז

שתתקיים ביום שישי,  יט' באדר תש"ע, (5/3/2010), בשעה 10:00,

במשרדי המחוז, "מועדון אליהו" – שדרות הנשיא 104, חיפה.

בהשתתפות

ח"כ בן אליעזר(פואד)בנימין

שר התמ"ת

על סדר היום:

· אקטואליה

ב ב ר כ ה,

ישראל סביון

מזכיר המחוז

חניה מסודרת בתשלום במלון "נוף" שד' הנשיא 101

חניה ללא תשלום סמוך ל"בית רוטנברג" שד' הנשיא 77

חיפה, שד' הנשיא 104, ת.ד. 4376 טל' 04-8673138 פקס. 04-8644370

E-mail: avodahaifa@bezeqint.net

Read Full Post »

הנך מוזמן/ת,

לישיבת מועצת המחוז

שתתקיים ביום ראשון,  ז' באדר תש"ע, (21/2/2010), בשעה 18:00,

במשרדי המחוז, "מועדון אליהו" – שדרות הנשיא 104, חיפה.

בהשתתפות

ח"כ דר' עינת וילף


על סדר היום:

 • · הועדה לבחירת "יקיר המפלגה"

 • · אקטואליה

ב ב ר כ ה,

ישראל סביון

מזכיר המחוז

חניה מסודרת בתשלום במלון "נוף" שד' הנשיא 101

חניה ללא תשלום סמוך ל"בית רוטנברג" שד' הנשיא 77

חיפה, שד' הנשיא 104, ת.ד. 4376 טל' 04-8673138 פקס. 04-8644370

Read Full Post »


הנך מוזמן/ת,

לישיבת מועצת המחוז

שתתקיים ביום חמישי,  יג' בשבט תש"ע, (28/1/2010), בשעה 17:00,

במשרדי המחוז, "מועדון אליהו" – שדרות הנשיא 104, חיפה.

בהשתתפות

ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג שר הרווחה

על סדר היום:

 • אקטואליה

ב ב ר כ ה,

ישראל סביון

מזכיר המחוז

חניה מסודרת בתשלום במלון "נוף" שד' הנשיא 101

חניה ללא תשלום סמוך ל"בית רוטנברג" שד' הנשיא 77

חיפה, שד' הנשיא 104, ת.ד. 4376 טל' 04-8673138 פקס. 04-8644370

E-mail: avodahaifa@bezeqint.net

Read Full Post »

לכבוד

פעילים/ות המחוז

מחוז חיפה

הנדון: סיכום ישיבת מועצת המחוז מתאריך 27/12/2009

 1. מזכיר המחוז – ישראל סביון, שלח ברכות לאזרחינו וחברינו הנוצרים לשנה החדשה.
 2. נשלחה ברכת החלמה מהירה לחברינו יעקב וגנר.
 3. דר' אלי נחמיאס וסימה ברנשטוק יכינו תכנית עבודה הסברה  לכנסים, מפגשים ופאנלים למחוז ולסניפי המשנה, התוכנית תוגש עד סוף ינואר. חברי המפלגה המבקשים להצטרף לצוות הנ"ל מוזמנים להודיע על הצטרפותם.
 4. מזכיר המחוז הציג את המצב הכלכלי של המחוז ושל המפלגה בכלל והביע שביעות רצון מכך שמשתקף אור בקצה המנהרה ובשנת 2010 תהיה הקצבה למחוז לפעילות.
 5. מזכיר המחוז הודיע כי לחיפה נבחרו 2 נציגים לבית הדין העליון של המפלגה עו"ד אביטל בן חור ועו"ד (חמודי) מוחמד מסרי – שני עורכי דין צעירים.
 6. מועצת המחוז מינתה את החברה מאשה שיינדורף, לנסות ולגשר, ליזום שיחות עם חלק מהמורדים שיביעו רצון לחזור לפעילות במסגרת המפלגה תוך כיבוד החלטות הדמוקרטיות של מוסדותיה, חברים שיביעו רצון להצטרף ליוזמת מאשה מוזמנים.
 7. פרופ' גדי לנדאו שוב סקר בקצרה פעילות הסיעה בעירייה במיוחד בתחום החינוך והביטחון. סיעת העבודה יזמה מעורבות עמוקה בחינוך ומקדמת את הפיילוט של מל"ל (מלידה לבגרות) בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. הפיילוט בחינוך יתקיים בנוה שאנן , קריית אליעזר, בת-גלים ועין הים.
 8. מזכיר המחוז הודה לאלכס ריבו וסימה ברנשטוק על העבודה שמשקיעים במשרדי המחוז.

Read Full Post »

הנך מוזמן/ת,

לישיבת מועצת המחוז

שתתקיים ביום ראשון,  כד' בטבת תש"ע,(10/1/2010), בשעה 17:00,

במשרדי המחוז, "מועדון אליהו" – שדרות הנשיא 104, חיפה.

על סדר היום:

 • · אקטואליה
 • · מפקד חברים – מינוי אחראי מפקד

ב ב ר כ ה,

ישראל סביון

מזכיר המחוז

חניה מסודרת בתשלום במלון "נוף" שד' הנשיא 101

חניה ללא תשלום סמוך ל"בית רוטנברג" שד' הנשיא 77

חיפה, שד' הנשיא 104, ת.ד. 4376 טל' 04-8673138 פקס. 04-8644370

E-mail: avodahaifa@bezeqint.net

Read Full Post »

ביום ראשון האחרון (27 לדצמבר) התקיים מפגש של חברי מפלגת העבודה בחיפה. אחד הדוברים היה אורי (בחולם) – מרכז הצעירים במפלגה בחיפה, ולאכזבתי הרבה הוא ביקש מהנוכחים שלא לתמוך בארגון כוח לעובדים.

כחבר מפלגת העבודה וכחבר הנהגת ארגון כוח לעובדים התאכזבתי מאוד מהגישה הזו. לא משנה בעיני אם בחוקת מפלגת העבודה מצויינת ההסתדרות בצורה כזו או אחרת, אני משוכנע שהקשר בין ארגון עובדים לבין הפוליטיקה המפלגתית – קשר שיו"ר ההסתדרות עפר עיני מסמל אותו באופן הבוטה ביותר – רק מזיק לעיניין שלמענו ההסתדרות קיימת: הגנה על עובדים!

ארגון כוח לעובדים פועל אך ורק למען המטרה הזו – הגנה על עובדים! הניסיון לנצל עמדה מפלגתית כדי למנוע תמיכה מגוף שכל חטאו הוא בכך שהוא מבצע את עבודתו נאמנה – פסול בעיני ואני מצפה שגם אחרים יצאו כנגד התופעה.

המשך…

Read Full Post »

הנכם מוזמנים למועצת המחוז בה יתקיים דיון בנושא:

שינוי שיטת הממשל בישראל

המפגש ייערך ביום שני 4.5.2009 בשעה 18:00 בסניף המפלגה באחוזה, מוריה 91. 

תינתן האפשרות לחברים להתבטא.  

להתראות שם!

Read Full Post »