Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘כנס’

הזמנה לכנס יסוד בנושא:

מעורבות נשים והשפעתן בחברה הישראלית
ובעיקר בפוליטיקה

שיתקיים ביום א' 19.4.09 בשעה 18:00
בבית פינסקי, מוריה 91, אחוזה חיפה

בתוכנית – הצגת מטרת פורום "אמת נשית"
בהשתתפות: כב' סגנית שר התמ"ת ח"כ אורית נוקד

ב ב ר כ ה ,

לאה שרון מאשה שיינדורף

נא לאשר הגעה לח"מ

לאה: 0544-667554
מאשה: 0525-305054

Read Full Post »