Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ירוקים’

בבחירות הקודמות לכנסת בוזבזו כ-183,000 קולות על רשימות אשר לא עברו את אחוז החסימה. רוב הקולות האלו הגיעו מהציבור החילוני הממוקם מהמרכז שמאלה:

הירוקים: 47595

עלה ירוק: 40353

עוזי דיין: 18753

חץ + שינוי: 15000~

דע"מ מפלגת פועלים + לח"מ : 5000~

סה"כ: 125000~ קולות שהם שווים לחמישה מנדטים.

מהם צריך להוריד קולות אבודים לימין (ברוך מרזל + נץ + צומת) שהיו שווי ערך למנדט. יוצא שהמרכז-שמאל הפסיד כארבעה מנדטים בגלל קולות שהלכו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה. וכמה מנדטים היו חסרים כדי שבאוקטובר תקום ממשלה בקואליציה של קדימה, העבודה, מרצ והגמלאים? שלושה היו מספיקים. בגלל בזבוז הקולות שנגרם לגוש המרכז-שמאל נגררנו לבחירות מוקדמות עם עלות תקציבית של מיליוני שקלים, ועם סיכון ממשי לעליית הימין לשלטון.

המשך…

Read Full Post »

היום, 26.10, התקיים מפגש מועמדים לראשות העיר בנושאי איכות סביבה באולם רפופורט בסינמטק חיפה. המפגש אורגן על ידי החברה להגנת הטבע ופורום ציבורי כרמל ונכחו בו כ-400 איש.

כבר עם תחילת המפגש התחוללה מהומה רבתי בקרב הקהל. הסתבר שלמפגש הוזמנו רק 5 מועמדים לראשות העיר – יונה יהב, בורובסקי, גלברט, סביון ורמי לוי, ואילו בוריס לזרוב ושלמה גלבוע לא הוזמנו. שי כהן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע בחיפה, פתח את המפגש באיחור של כחצי שעה עם התנצלות, היות והמשפט עקב עתירתו של שלמה גלבוע כנגד קיום הארוע בלעדיו הסתיים רק כחצי שעה לפני כן. שי הקריא את פסק הדין שבו כתב השופט שהוא מאמין שאי הזמנתם של מועמדים נוספים נעשתה בתום לב והוא ממליץ לשלבם בכל זאת במהלך הדיון. לאורך כל הקראת פסק הדין נשמעו צעקות וקריאות ביניים מבין הקהל, חלקם אוהדי גלבוע וחלקם אוהדי ירוקים, והאוירה היתה קרובה לפיצוץ. שי הבטיח לשלב את המועמדים שלא הוזמנו ברגע המתאים במהלך הערב.

המשך…

Read Full Post »