Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יוליוס קיסר’

על מצבה של מפלגת העבודה והגורמים לכך. אנלוגיה על פי נאום אנטוניוס במחזה "יוליוס קיסר" מאת ויליאם שיקספיר (תרגם מאיר ויזלטיר).

ידידים, בני עמי,הקשיבו לי.
לקבור את מפלגת העבודה באתי, לא להללה.
היה לה סיכוי אחד ויחיד להנהגה חדשה וישרה.
אך שלי יחימוביץ' אמרה שעמי איילון הזוי וחסר עמוד שדרה
ורק ברק יביא את הסחורה.
המשך…

Read Full Post »