Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘יובל כץ’

הרציונל:

הרציונל פועל בשני קווים מקבילים:

הראשון – אינטרסנטיות קרה, אינטרסנטיות קרה פירושה ניתוח קר של מה טוב, מה מועיל ומה משרת את מדינת ישראל מתוך הבנה שאין כזה דבר "צריך" או "אמור" או "רצוי", יש רק מצוי ובתוך מגבלות המצוי רודפים את האינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל, המשמעות היא שתמיד מעדיפים להיות חכמים מאשר צודקים, הצדק והאינטרסים לא תמיד מיישרים קו.

השני – ההבנה שאנחנו יכולים לשלוט אך ורק בפעולות שלנו ואך ורק בגורל שלנו, פירוש הדבר הוא שאנחנו לא יכולים לבנות או גרוע מכך להיות תלויים במה שהפלשתינים יעשו או לא יעשו, הבנה שאנחנו לא יכולים לחנך אותם ושאנחנו לא יכולים להניח הנחות בקשר לפלשתינים ולמה שהם "אמורים" לרצות או לעשות מתוך איך שאנחנו רואים דברים. התנהלות על פי רציונל זה מובילה לעיצוב המציאות במקום להגיב לה או גרוע מכך להתנגד לה וכך להיות קורבן שלה.

מטרת העל:

הפרדות אמיתית לפי מפתח של רציפות טריטוריאלית ודמוגרפית מהפלשתינים על בסיס 2 מדינות ל2 עמים, סיום השליטה על הפלשתינים, צמצום החיכוך למינימום עם האוכלוסייה הפלשתינית, יצירת גבולות קבע, הבטחת הרוב היהודי במדינת ישראל, פינוי מרבית ההתנחלויות והפניית המשאבים העצומים המושקעים בשטחים לתחומים חברתיים-כלכליים ולפרויקטים לאומיים.

המשך…

Read Full Post »