Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חינוך’

ביום רביעי התקיימה הישיבה הראשונה של ועדת החינוך של עירית חיפה. כזכור, בעקבות ההסכם הקואליציוני עם ראש העיר יונה יהב, קיבלה מפלגת העבודה את הזכות לעמוד בראש מספר ועדות, והחשובה בהן – ועדת החינוך.

בישיבה השתתפו כעשרים וחמישה איש, ביניהם נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, ועד ההורים, מועצות תלמידים, מנהל בית הספר עירוני ה' ונציגי המפלגות שונות. ישראל סביון, מזכיר המחוז ויו"ר ועדת החינוך, החליט לזמן באופן קבוע שניים מנציגי חוג חיפה לישיבות הועדה: אברום דגני ונורית פגי. ישיבת הועדה ארכה כשעתיים וחצי.

בשורה התחתונה – כל הנוכחים, ללא יוצא מן הכלל טענו שמערכת החינוך כושלת בכל הנוגע לחינוך לערכים ושזוהי אחת המטרות החשובות העומדות בפני מערכת החינוך היום.

המשך…

Read Full Post »

מחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון מגלה כי רוב הציבור בישראל מעדיף רווחה וחינוך על ביטחון ומתנגד למדיניות ההפרטה / אייל דץ, מערכת וואלה! חדשות

מחקר חדש אשר נערך באוניברסיטת בן גוריון ותוצאותיו פורסמו השבוע, מגלה כי רוב הציבור הישראלי תומך במדינת רווחה ומעדיף השקעה בחינוך על פני השקעה בביטחון. המחקר, אשר נערך על ידי ד"ר שלמה מזרחי, מר ניסים כהן וד"ר פני יובל מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון, הקיף 940 נשאלים וניסה לאפיין את דעת הקהל הישראלית כלפי מדינת הרווחה והמדיניות הכלכלית-חברתית המצויה והרצויה.

המגמה המרכזית שעולה מהמחקר היא כי 61% מהציבור בישראל סבורים כי לא מוצדק לקצץ בשירותים חברתיים עבור תקציב הביטחון. מגמה נוספת העולה מהמחקר היא כי למרות מדיניות ההפרטה שמוביל משרד האוצר רוב הציבור הישראלי דווקא מצדיק במידה רבה מעורבות של המדינה בהספקת שירותים ציבוריים, כאשר 96% סבורים כי יש שירותים שאסור למדינת ישראל להפריט בשום אופן. בנוסף, תומך רוב הציבור בהשקעה בתחומים שמזוהים עם מדינת הרווחה ומסכים עם הצורך לתמוך באוכלוסיות חלשות. מרבית הנשאלים מסכימים או מסכימים מאוד כי בישראל יש יותר מדי עניים, וכי הפערים החברתיים בה גדולים מאוד. 98% סבורים שיש להעלות את שכר המינימום במשק.

המשך…

Read Full Post »