Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘חוקה חדשה’

מפלגת העבודה חוותה כמה אירועים מטרידים בחודשי הקיץ האחרונים. בנוסף על החום והלחות שהעיקו על כולנו, נאלצנו להתמודד עם חוק הפרטת הקרקעות וחוק מופז אשר עברו בכנסת בתמיכת רוב סיעת העבודה, וחוקת ברק החדשה אשר אושרה על ידי ועידת המפלגה. ברקע התהליכים הללו עמדו חילוקי הדעות הקשים בתוך המפלגה. חוג חיפה גאה במגוון הדעות של חבריו, ובכל זאת נדמה לי שהנטייה הכללית בחוג הייתה נגד הפרטת הקרקעות (בהקשר זה כדאי לציין את פעילותו של נחשון צוק) וחוסר שביעות רצון לפחות מסעיפים מסויימים בחוקת המפלגה החדשה. לכן אפשר להבין את האכזבה בקרב חברים מסויימים לאור הכישלון למנוע את המהלכים הנ"ל.

למרות האמור לעיל, חשוב לא לראות רק את חצי הכוס הריקה. הצעת החוקה של ברק עברה שינויים רבים, כולם בכיוון הנכון, לפני שאושרה על ידי הועידה. הרוח הגבית אשר העניק חוג חיפה למתנגדי החוקה בתוך המפלגה סייעה לקידומם של שינויים אלו. לגבי חוק מופז וחוק הפרטת הקרקעות אשר עברו בכנסת, ראוי לזכור כי חלק נכבד מסיעת העבודה הצביע נגד, ובכך ניתן ביטוי מסוים לחברי המפלגה שהתנגדו למהלכים אלו. חוג חיפה חבר לקואליצייה הנדירה של ארגונים חברתיים מכל קצוות הקשת הפוליטית אשר פעלו כדי לסכל את הפרטת הקרקעות. הסיכול הזה נכשל בסופו של דבר, אולם יש מקום לקוות שהתשתית שנוצרה תוכל לשמש אותנו במאבקים חברתיים עתידיים.
המשך…

Read Full Post »

כידוע לכם חוקה חדשה עומדת להצבעה בוועידה הקרובה (24.6). החוג מעוניין להוציא הודעה רשמית ולשלוח בשם החוג לחברי הכנסת מהעבודה וללשכת המפלגה.  מתחת מוצעת הצעה לתגובה. ביום ראשון ה-14.6 אנו נשלח את התגובה הרשמית של החוג, עד אז אנחנו רוצים לשמוע את דעתכם בשביל שנוכל להוציא הודעה שאכן משקפת את רוב דעות חברי חוג חיפה.

הצעת תגובה:

"חוג חיפה מוחה בתוקף על השינויים המוצעים בחוקה שעומדת להצבעה בוועידה הקרובה.  הצעות כגון תקופת "אכשרה" של 25 חודשים בהם חברים חדשים לא יכולים להיבחר במלפגה ולהשפיע יפגעו ברצון חברים חדשים להתפקד.  הרעיון לביטול הפריימריס הוא עוד דרך לקחת כח מהחבר במלפגה ומעצימה את היו"ר.  כמו כן ההחלטות לגבי בית הדין המפלגתי מחלישות אותו ובעצם הופכות אותו לחותמת גומי של היו"ר ואינן מקובלות בארגון דמוקרטי.   החוקה החדשה מגבירה באופן לא פורפורציונאלי את כוחו של היו"ר ונותנת לו כוחות ויכולות להשפיע על המפלגה בצורה מוחלטת שמחלישה אפשרויות להבעות וקידום רעיונות ודעות שונות משל היו"ר ובכך פוגעות בדמוקרטיה הפנימית של המפלגה.  בנוסף הנסיון לקבוע איך וכיצד יצביע כל ח"כ במפלגה מזכיר משטרים אפלים.  לאור כל הנקודות הנ"ל החוג קורא להצעה של חוקה חדשה מאוזנת יותר הנותנת תקווה לפעיל הקטן להשפיע וסיבה לחברים חדשים להתפקד, שומרת על בית דין ראוי נקי מאינטרסים ובעל יכולת השפעה, ואיזון הכח של היו"ר.  אם השינויים המוצעים לא יתקיימו חוג חיפה מאמין שהמפלגה תיפגע אנושות, ושבעצם חוגים והתארגנויות כמו חוג חיפה מאבדים מערכם ומשמעותם ואין להם מקום במפלגה עם חוקה שכזו."
המשך…

Read Full Post »