Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הסתדרות’

לא כל יושב ראש ועד עובדים זוכה לתביעת דיבה אישית בסך שניים וחצי מליון ש"ח מהנהלת החברה בה הוא עובד. אריה גור, ככל הנראה יושב ראש ועד עובדים מצטיין, זכה פעמיים! בנוסף לתביעה לעיל, שהגישה הנהלת החברה לאוטומציה בראשות משה אלקסלסי, לפני כשלוש שנים בבית הדין המחוזי בירושלים, הגישה ההנהלה תביעה נוספת – והפעם פלילית (!) על איומים והוצאת דיבה בבית משפט השלום בחיפה.

ומעשה שהיה כך היה. כחודש לאחר הגשת התביעה בירושלים הסתבר לאריה שהחברה, הגובה את דמי החברות בועד העובדים מכל העובדים מידי חודש בחודשו, לא העבירה את הכסף אותו גבתה לקופת הועד. היה ברור לאריה, שזה נסיון נוסף, לאחר הגשת התביעה בירושלים, ל"חנוק" את הועד מבחינה כלכלית, ולא לאפשר לו כל פעילות.

אריה לא נבהל, הוציא מכתב לעובדי החברה, וזה לשונו:
"לרפי ליטמן שלום,
נודע לנו היום שלא העברת לועד העובדים כספים שנוכו מהעובדים מחודש ינואר 2006.
באפשרותך להעביר את הכספים עד לבוקר יום רביעי לחודש מרץ 2006.
אם לא כן, אגיש נגדך וכנגד יו"ר החברה מר משה אלקלסי תלונה בצהרי יום רביעי במשטרת ישראל בעוון גניבה.
אריה גור
יו"ר ועד העובדים"
המשך…

Read Full Post »

בחנוכה  שנת תרפ"א, 4 בדצמבר 1920, נתכנסו בבניין הטכניון ההסטורי בחיפה (הדר הכרמל), 87 צירים, נציגי 4433 פועלים, כדי לדון בייסוד ההסתדרות הכללית. הם נהרו לחיפה, מהכבישים, מהמחצבות, מהפרדסים ומאתרי בנייה בערים.  עימם נהרו מאות פועלים שביקשו ליטול חלק בארוע ההסטורי של ייסוד ההסתדרות הכללית.
במשך 5 ימים הם קיימו דיונים, התווכחו, ורבו על קוצו של יוד. בערב היום השישי הכריז היו"ר, "ההסתדרות הכללית קמה!"
88 שנים עברו- חלפו מאז אותו ארוע הסטורי.  על ההסתדרות הכללית עברו משברים וגם הצלחות אדירות; כך, לדוגמא, היא מילאה תפקיד מכריע בייסוד המדינה ב-1948. שנים ארוכות (בתקופה טרם הקמת המדינה) היא כונתה "מדינה בתוך מדינה" וגם "המדינה שבדרך". היא העניקה אכסנייה נדיבה ל"הגנה" ולפלמ"ח.
אך תפקידיה ההסטוריים  של ההסתדרות  התמקדו בעיקר בתחום הכלכלי-חברתי; ל"חברת העובדים" של ההסתדרות היה תפקיד מכריע בעיצוב התשתית הכלכלית של ישראל. מפעלי "חברת העובדים" קלטו עשרות אלפי עולים חדשים והעניקו להם לא רק מקומות עבודה לפרנסתם, כי אם קלטו אותם גם מבחינה חברתית. עובדים אלה שולבו בעבודה, תוך קליטתם במסגרות לימודיות (של השפה העברית, לדוגמא) וחברתיות.
ההסתדרות הכללית לא היססה גם לפעול (ובהצלחה נדירה) בתחום ההשכלתי והתרבותי; היא פתחה ספריות בשכונות ישראל, תוך הוצאת ספרים בהוצאה הסתדרותית ("עם עובד"), פתחה אולפנים, ערכה תערוכות ופעילויות תרבותיות מגוונות.

המשך…

Read Full Post »