Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘החברה להגנת הטבע’

חברים יקרים שלום לכולכם,

מסתבר כי שמורת הטבע יערות הכרמל, נמצאת בסכנה ממשית של כרישי הנדל"ן והבניה
באישורו של יונה יהב, ראש עריית חיפה.
חשוב ביותר, להיכנס ללינק המצורף מאת רשות שמורות הטבע והגנים ולחתום על העצומה
בתחתית העמוד. כמו כן חשוב להפיץ לכמה שיותר אנשים.
בתור אחד שמקבל תכתובות מרשות הטבע והגנים אני חייב לציין שעצומות הללו עוזרות
כמעט תמיד ושמורות הטבע ניצלות. כך למשל הצילו ממש לפני שנה את חוף פלמחים ובצת
מנסיונות בנייה והריסה.
תחתמו ותעבירו זה חשוב!

http://www.teva.org.il/?CategoryID=186&ArticleID=2272&Page=

Read Full Post »

ממשלת ישראל מובילה מהלך לאישור בזק של רפורמה שתשנה את פני התכנון והבניה בישראל. הרפורמה, שנהגתה הרחק מעינו של הציבור, פותחת פתח לפגיעה בשכבות החלשות ובסביבה בה אנו חיים. הרפורמה בתכנון היא הגדולה והמשמעותית ביותר שנעשתה בשנים האחרונות וצפויות לה השלכות כלכליות, חברתיות וסביבתיות מרחיקות לכת על כל תחומי החיים של כולנו ושל הדורות הבאים.

נדרשת רפורמה במערכת התכנון אך באופן אחר. הרפורמה המוצעת כיום צפוייה לייצר תכנון לקוי ואינטרסנטי שישפיע על כל היבט של חיינו. החלטות תכנוניות, שיוצרות מציאות חדשה, הינן בלתי הפיכות ומשפיעות על חייהם של האנשים למשך עשרות שנים. כמו כן, מדובר באחד החוקים המורכבים ביותר בספר החוקים של ישראל וראוי שתיקונו ייעשה תוך בחינת כל ההשלכות והשיקולים האפשריים, שכן מחירה של טעות במקרה זה הוא קשה וארוך טווח.

במטה לתכנון אחראי, קואליציה של ארגוני תכנון, סביבה וחברה בנושא הרפורמה, ביניהם החברה להגנת הטבע, סבורים כי קידום רפורמה שהשפעתה על כל אזרחי ישראל לדורות לא יכולה להיעשות מאחורי דלתיים סגורות, וכי גם לציבור צריכה להינתן אפשרות אמיתית להביע עמדתו בנושא. המטה העביר לאייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מסמך שמפרט את המהלכים הנדרשים לשיתוף הציבור בגיבוש הרפורמה בתכנון.

המשך…

Read Full Post »