Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הדור החדש’

לכבוד

חברי הכנסת מטעם מפלגת העבודה: (נשלח לכל ח"כ בנפרד)

שלום רב,

הנידון: הפרטת קרקעות המדינה

אנו, חברים במפלגת העבודה, דורשים  מכם – שליחינו לכנסת ישראל – להתנגד להכללת הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל בחוק ההסדרים לשנים 2009-2010.

לא מתקבל על הדעת כי מפלגת העבודה תאפשר שינוי יסודי במשטר הבעלות והקניין הקרקעי של מדינת ישראל, שינוי בעל השלכות כלכליות, חברתיות וסביבתיות רבות, בדרך הבלתי דמוקרטית של חוק ההסדרים, במקום בחקיקה ראשית ולאחר דיון ציבורי ראוי בכנסת ישראל.

הוצאת הרפורמה מחוק ההסדרים תאפשר קיומו של דיון ציבורי מעמיק בנושא יסודי זה, תוך בדיקה רצינית של השלכותיה ושל חלופות אחרות לפתרון בעיות הביורוקרטיה, הכרוכות כיום לכאורה בממ"י.

אנו רואים את חובתכם הישירה למנוע ניסיונות מחטף בלתי ראויים באמצעות חוק הסדרים, ובפרט בנושאים המהווים נשמת אפו של המפעל הציוני ושל עקרונות הצדק החלוקתי, ומצפים כי תמנעו את הדרך הבלתי ראויה שננקטה בעניין זה בחוק הסדרים.

על החתום,

חברי "תלמים – החוג הסוציאל-דמוקרטי ע"ש ליעד גולן ז"ל"

חברי "יסו"ד – ישראל סוציאל-דמוקרטית"

חברי "חוג חיפה"

יו"ר ומזכיר תא "הדור החדש" באוניברסיטת ת"א ויו"ר האגודה מטעם התא

מזכיר תא "אופק"

Read Full Post »