Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ד"ר אודי מנור’

ביום חמישי, 30.10, התקיים במועדון אליהו המפגש השני של הקורס "סוציאל דמוקרטיה במאה ה-21". במפגש השתתפו כחמישה עשר איש.

את המפגש פתח סביון, שהגיע כדי לברך על קיום הקורס בפרט ועל פעילותו של חוג חיפה בכלל. סביון אמר שהלוואי והיו לו עוד עשרה חוגים כחוג חיפה, והוא תומך תמיכה מלאה במיסוד החוג ובפעילותו. בנוגע לרעיון הסוציאל דמוקרטי אותו אימץ לקראת הבחירות, אמר סביון שעל פניו זה נראה כשינוי מרחיק לכת לאור דעותיו בעבר, אבל בשל המצב הכלכלי הגלובלי מחד וילדותו במעברה בקריית חיים מאידך, לא היה לו קשה להתחבר מחדש לרעיונות הסוציאל דמוקרטיים שהיו יסוד לקיומה של מפלגת העבודה.

המשך…

Read Full Post »