Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘דני גוטויין’

שיתוף הפעולה בין עופר עיני לבנימין נתניהו נועד לאפשר את הפרטתו המהירה של מינהל מקרקעי ישראל. המאבק נגד הפרטת המינהל הוא מהלך מכונן בהתחדשות הסוציאל-דמוקרטית של תנועת העבודה הישראלית.

הפרטת מינהל מקרקעי ישראל, שמקדם בנימין נתניהו, היא גולת הכותרת במדיניות ההפרטה שלו. מניעיו של נתניהו ידועים. פחות ברור מדוע תומך גם עופר עיני בהפרטת המינהל, ומדוע נגררת אחריו מפלגת העבודה, תוך בגידה בשיירי עקרונותיה. אחת מן התביעות המרכזיות של המתנגדים להפרטת המינהל היא הוצאתו מחוק ההסדרים, העמדתו לדיון ציבורי וחשיפת משמעויותיו. זה לא מספיק, יש גם לחשוף את ההיגיון הפוליטי העומד ביסוד הציר נתניהו-עיני.

הפרטת המינהל תיצור עושר חדש. בהתאם לחוקי המשחק הקיימים בין ההון לשלטון יהפוך העושר הזה לחגורת תמיכה לגורמים הפוליטיים שאפשרו את ביזת הקרקעות ואשר יוסיפו לספק לה הגנה חוקית בעתיד. בהפריטו את מינהל מקרקעי ישראל, משקיע אפוא נתניהו בעתידו הפוליטי. אין להתבלבל, זאת אינה שחיתות, זו מדיניות לגיטימית – גם אם כזו שיש להיאבק בה – הבונה כוח חברתי שיוסיף לבסס את שלטון ההון בישראל.

המשך…

Read Full Post »

ביום חמישי ה19.2 התכנס חוג חיפה לדון בסיכום הבחירות ומצב השמאל. התכבדנו בניתוח של המצב על פי פרופ' דני גוטווין והמשכנו בדיון ארוך של שאר חברי החוג.  המפגש החל בדיון על הצטרפות למכתב של חברי תא אופק והמשמרת הצעירה על צעדים שמפלגת העבודה והעומד בראשה צריכים לעשות.  כמו כן יו"ר החוג נורית פגי נפרדה מהחוג לפני נסיעתה לתקופה של כ 8 חודשים לחו"ל למטרות מחקר, ואריק חשין הוצג כממלא מקום זמני עד חזרתה של נורית.  

פרופ' גוטווין שטח בפנינו את מסקנותיו שהשמאל הישראלי נפגע וממשיך להיפגע מפני שהוא לא פונה לקהל הנכון ולא נוגע בדבר שבעצם משפיע למי מצביעים – הכלכלה.  הטענה העיקרית היתה שמה שבאמת חשוב לאנשים בסופו של יום זה לא הסכסוך אלא המצב הכלכלי שלהם.  ניתוח היסטורי של הבחירות במדינת ישראל מההיבט כלכלי חיזק את טענותיו של גוטווין. הדיון היה פורה ומפרה כתמיד.   

המשך…

Read Full Post »