Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘איציק כהן’

קבוצת "אופקים חדשים" הוקמה לאחר תבוסת מפלגת העבודה בבחירות 2009.

הקבוצה מבססת את התהוותה על חברות וערכים, ועל תחושה משותפת לעניין הזיקה והחשיבות להמשך קיומה של מפלגת העבודה, למרות המשבר, וחזרתה לשלטון בבוא הזמן.  מקימיה וחבריה שואפים לקיום שיח אידיאולוגי חופשי ומשוחרר ממחויבויות ל"מחנה אידיאולוגי" כזה או אחר, לבחינת המשך דרכה של מפלגת העבודה ולהצמחת מנהיגות מתוכה, כזו שתשתלב עם המנהיגות הקיימת ותייצג את הפלורליזם הנאור .

האמונה בדרכה של מפלגת העבודה והחזרת השיח האידיאולוגי לסדר היום , האמונה כי מפלגת העבודה שייכת לחבריה ולא רק לנבחריה, התפישה כי חברי מפלגת העבודה וחברי המוסדות צריכים להיות מעורבים בחיי המפלגה , בעיצוב המדיניות ובהחלטות, התפישה כי מפלגה צריכה להיות מקור לשגשוג וצמיחה של מנהיגות צעירה ומנהיגות מעצבת, השאיפה לשוב ולקיים חיים שוקקים ומלאי אתגרים והישגים – הראויים למפלגה שהקימה את המדינה- כל אלה מאחדים אותנו- ומעמיקים את הצורך לעשות מעשה ולהקים התארגנות של חברים שתתמודד עם המשבר ותראה בו הזדמנות .
המשך…

Read Full Post »