Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אחוז חסימה’

בבחירות הקודמות לכנסת בוזבזו כ-183,000 קולות על רשימות אשר לא עברו את אחוז החסימה. רוב הקולות האלו הגיעו מהציבור החילוני הממוקם מהמרכז שמאלה:

הירוקים: 47595

עלה ירוק: 40353

עוזי דיין: 18753

חץ + שינוי: 15000~

דע"מ מפלגת פועלים + לח"מ : 5000~

סה"כ: 125000~ קולות שהם שווים לחמישה מנדטים.

מהם צריך להוריד קולות אבודים לימין (ברוך מרזל + נץ + צומת) שהיו שווי ערך למנדט. יוצא שהמרכז-שמאל הפסיד כארבעה מנדטים בגלל קולות שהלכו לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה. וכמה מנדטים היו חסרים כדי שבאוקטובר תקום ממשלה בקואליציה של קדימה, העבודה, מרצ והגמלאים? שלושה היו מספיקים. בגלל בזבוז הקולות שנגרם לגוש המרכז-שמאל נגררנו לבחירות מוקדמות עם עלות תקציבית של מיליוני שקלים, ועם סיכון ממשי לעליית הימין לשלטון.

המשך…

Read Full Post »