Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אונברסיטה הפתוחה’

חוג חיפה הגיע ב1 למאי לקמפוס האוניברסיטה הפתוחה להביע תמיכה בשביתת המנחים. שביתת המנחים נמשכת כבר מספר שבועות ובינתיים המשא ומתן לחזרה מלאה ללימודים עוד לא ניראה באופק. כפי שבטח כבר קראתם בהודעות ובאתר שלנו אנו רואים במאבק של המנחים מאבק נכון ומוצדק. המצב כרגע הוא שמנחים מועסקים באופן זמני לסמסטר אחד בלבד כל פעם. כך יש מצב שמנחים יכולים להיות מועסקים שנים אבל בלי קביעות וזכויות סוציאליות אחרות או שכאשר אחד מהמנחים חס וחלילה חולה או בהריון האוניברסיטה יכולה להחליט לא להעסיק אותו לסמסטר הנוכחי, וכדומה. וכל זאת באוניברסיטה שבה לומדים המספר הרב ביותר של סטודנטים בארץ כ 40,000.

שביתה

נפגשנו עם מיכל שהיא נציגת המנחים. היא הסבירה לנו ביותר פרטים את מצב השביתה. היות והאוניברסיטה מפוזרת ברחבי הארץ קשה מאוד להתארגן ולהתאגד ביחד עם שאר המנחים. בנוסף ההנהלה לא עוזרת בכך שהיא מונעת מהמנחים אינפורמציה לגבי מנחים אחרים. בסך הכל השביתה היא כמעט מלאה של כל צוות המנחים. מתוך כ120 מנחים בחיפה רק כ3 עדיין מלמדים.
המשך…

Read Full Post »