Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 7th ב-דצמבר, 2012

פרישתו התמוהה, ההזויה והמצערת של עמיר פרץ ממפלגת העבודה אילצה את המפלגה לעדכן את רשימתה לכנסת. למרבה הפלא בחרה המפלגה לשנות את תקנון הבחירות בדיעבד, ולא לשבץ את המועמדים ע"פ התקנון. הפתרון שהוצע הוא לכאורה פשוט: כל מועמד התקדם שלב אחד במיקום. למעשה מדובר בפתרון מעוות שלא לוקח בחשבון שמלכתחילה הרשימה כללה שריונים, ואין שום סיבה לקדם את מי ששוריין למקום מסוים בעקבות פרישתו של מועמד אחר. הדבר הנכון הוא לקדם את המועמדים ע"פ מנין הקולות שקיבלו בהתאם לתקנון הבחירות. כזכור גם תקנון הבחירות עצמו שונה ימים ספורים לפני הפריימריז.
זו רשימת המועמדים של מפלגת העבודה לכנסת ה-19 כפי שהוגשה לוועדת הבחירות:

מקום

מצביעים

1

שלי יחימוביץ

2

יצחק בוז'י הרצוג

21837

3

איתן כבל

15991

4

מירב מיכאלי

11712

5

בנימין (פואד) בן אליעזר

15954

6

יחיאל (חיליק) בר

 מזכ"ל

7

עמר בר לב

15406

8

סתיו שפיר

9649

9

אבישי ברוורמן

14478

10

אראל מרגלית

14345

11

איציק שמולי

13365

12

מיקי רוזנטל

11405

13

מיכל בירן

8822

14

נחמן שי

11057

15

משה מזרחי

10767

16

דני עטר

9577

17

גאלב מאג'דלה

7677

18

נאדיה חילו

7636

19

נינו אבסדזה

5466

20

יוסי יונה

9365

21

דניאל בן סימון

8941

22

עופר קורנפלד

8204

23

חילי טרופר

7993

24

יונה פריטל

3180

25

סאלח סעד

3069

26

יריב אופנהיימר

7953

27

גלעד קריב

6037

28

אסתי קירמאיר

5677

זו רשימת המועמדים שהייתה צריכה להימסר, ע"פ תקנון הבחירות (השינויים מודגשים):

מקום

תפקיד

מצביעים

1

שלי יחימוביץ

המועמדת לראשות הממשלה

2

יצחק בוז'י הרצוג

ארצי

21837

3

איתן כבל

ארצי

15991

4

בנימין (פואד) בן אליעזר

ארצי

15954

5

מירב מיכאלי

ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

11712

6

עמר בר לב

ארצי

15406

7

יחיאל (חיליק) בר

מזכ"ל המפלגה – משורין

 

8

אבישי ברוורמן

ארצי

14478

9

סתיו שפיר

ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

9649

10

אראל מרגלית

ארצי

14345

11

איציק שמולי

ארצי

13365

12

מיקי רוזנטל

ארצי

11405

13

נחמן שי

ארצי

11057

14

מיכל בירן

ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

8822

15

משה מזרחי

ארצי

10767

16

דני עטר

ארצי

9577

17

יוסי יונה

ארצי – (הבטחת ייצוג להתיישבות עובדת – בוטל עקב כניסתו של עטר)

9365

18

גאלב מאג'דלה

ארצי – הבטחת ייצוג למיעוטים (ערבים)

7677

19

נאדיה חילו

ארצי – הבטחת ייצוג לאישה

7636

20

נינו אבסדזה

ארצי – הבטחת ייצוג לעולים

5466

21

דניאל בן סימון

(הבטחת ייצוג לשכונות בוטל עקב כניסתו של איציק שמולי)

8941

22

עופר קורנפלד

ארצי  – הבטחת ייצוג למחוז שרון שומרון (בוטל עקב כניסתה של נינו אבסדזה)

8204

23

חילי טרופר

ארצי – הבטחת ייצוג למחוז מרכז (בוטל עקב כניסתו של בנימין פואד בן אליעזר)

7993

24

יריב אופנהיימר

ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (בוטל עקב כניסתה של נינו אבסדזה)

7953

25

יונה פריטל

ארצי – הבטחת ייצוג להתיישבות העובדת (קיבוצים)

3180

26

סאלח סעד

ארצי – הבטחת ייצוג למיעוטים (דרוזים)

3069

27

גלעד קריב

ארצי – הבטחת ייצוג למחוז דן (בוטל עקב כניסתו של איתן כבל)

6037

28

סמי שושן

ארצי – הבטחת ייצוג למחוז הנגב והדרום

5164

29

אסתי קירמאיר

ארצי – הבטחת ייצוג לאישה (אף ללא הבטחת ייצוג)

5677

המפסידים הגדולים של שינוי התקנון בדיעבד הם יוסי יונה ויריב אופנהיימר שהיו אמורים להתקדם 3 מקומות קדימה, והם משובצים במקומות גבוליים כרגע.
מי שהיה אמור להתקדם 5 מקומות קדימה הוא סמי שושן אשר מייצג את מחוז הנגב והדרום. זאת לפי הבטחת הייצוג למחוז זה במקום 28. כל עוד עמיר פרץ היה בתמונה לא היה צורך בהבטחת הייצוג למחוז זה. פרישתו אמורה הייתה להחזיר את הבטחת הייצוג. כרגע מורכבת רשימת העבודה ב-28 המקומות הראשונים בלי נציגות לפריפריה: בלי הנגב והדרום, ללא מחוז הצפון, וללא נציגים ממחוז חיפה. כל נציגנו הם מאזור המרכז (פרט לדני עטר נציג המושבים, מהמועצה האזורית גלבוע).
אבל העיקר שאופנהיימר נשאר בחוץ…

Read Full Post »