Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 27th ב-דצמבר, 2011

תוצאות הבחירות המקדימות לראשות מפלגת העבודה הן ברורות: הדרך הסוציאל-דמוקרטיה ניצחה ובגדול. שני המועמדים המובילים, עמיר פרץ ושלי יחימוביץ', גרפו למעלה מ-60% מהקולות. המתפקדים של המפלגה, בניהם אלפי חדשים וצעירים, הצביעו באופן חד משמעי בעד המועמדים שחרטו על דגלם את הסוציאל-דמוקרטיה.

המחנה החברתי ניצח. דווקא בימים סוערים אלו, שווה להתעכב על הדומה בין עמיר פרץ לשלי יחימוביץ'. העיסוק התקשורתי הצהוב והאגו של הנוגעים בדבר, עלולים להשכיח את העובדה שכאן רב הדומה על השונה. יחימוביץ' הצטרפה למפלגת העבודה בעקבות נצחונו עמיר ב-2006. שניהם מקדמים את השיח החברתי, ועומדים באותו צד של המתרס כאשר סוגיות חברתיות הן על הפרק. שניהם התנגדו לכניסה של מפלגת העבודה לממשלת ביבי-ליברמן. שניהם קיימו אופוזיציה חשובה ואחראית למנהיגותו ההרסנית של ברק במפלגה.

אבל עם כל האופטימיות על הרוחות החדשות הנושבות במפלגה, אסור לנוח על זרי הדפנה. המהפך עוד לא הושלם. אומנם עמדת היו"ר היא עמדה מאוד משמעותית, ומקנה סמכויות גדולות (מדי) למי שמכהן בה, אך הניסיון מלמד ששאר המנגנון של המפלגה (ועידה, מחוזות, סניפים) יכול לגרום צרות צרורות לעומד בראשה. במקרים רבים הביא מנגנון עוין לסיום תפקידו של היו"ר בטרם עת: מצנע ופרץ יוכלו להעיד על כך.
כעת נוצר מצב אנומאלי במפלגת העבודה. המנגנון נבחר ב-2008, בימים אחרים (תקופת ברק). לכן אין הלימה בין המנגנון לבין היו"ר. במילים אחרות, המתפקדים אמרו חד משמעית, סוציאל-דמוקרטיה, וכך נבחר היו"ר. אבל המנגנון לא מייצג את הרוח הזאת. לכן לא יהיה מנוס ליו"ר החדשה, אלא לבצע הליך של בחירות לצורך רענון השורות בסניפים ובוועידה.

ומה כל זה אומר על חיפה?

גם בחיפה חשוב לייצר כוח פוליטי סוציאל-דמוקרטי מקומי משמעותי. כוח זה ישמש כפה למאות הפקודים החדשים במחוז. רובם (והם הוכיחו זאת בפריימריז) מחוייבים לאג'נדה סוציאל-דמוקרטית.

אך טבעי שחוג חיפה, אשר לאורך כל השנים דחף פוליטיקה סוציאל-דמוקרטית, יהיה בין המארגנים של המהלך הנ"ל. בימים אלו אנחנו מקיימים כינוסים, בשותפות תא הסטודנטים אופק חיפה, המשמרת הצעירה, וכוחות חדשים במפלגה, על מנת לייצר כוח מקומי אפקטיבי. יש לנו את הניסיון והיכולת הארגונית לעשות את זה ברמה המקומית.

Read Full Post »