Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 10th ב-פברואר, 2011

חוג חיפה חובר לתא הסטודנטים אופק חיפהף ולמשמרת הצעירה במחאה על גל ההתייקרויות במשק. לאחרונה העלתה הממשלה את המיסוי העקיף על מספר מוצרי יסוד. משמעות המהלך הזה העלאה של יוקר המחייה לאזרחים הרבים הנאבקים גם היום על התקיימות בכבוד. המהלך הזה קורה במקביל להפחתה מתמדת במיסים פרוגרסיביים ובמיסי חברות המיטיבים עם השכבות המבוססות.

מחר (שישי, 11.02) ב 9:30 בוקר יפגינו פעילים במספר צמתים מרכזיים ברחבי הארץ. בחיפה נפגין באותה שעה בצומת חורב. פרטים נוספים: לירון גולדפלד 054-6738802.

כמו  כן בראשון ב 9:00 בבוקר  נצטרף להפגנה הגדולה מול ישיבת הממשלה בירושלים.

אז נפגשים מחר ב 9:30 ומתחילים לשנות.

המשך…

Read Full Post »

שלום רב, חברות וחברים יקרים

מספר מילים לגבי הקורס הקרוב וקצת לגבי קבוצת zoom out.

קבוצתZOOM OUT קמה מתוך הבנה שכלכלה היא לא מדע מדויק ולא מיועדת רק "למביני עניין". מדיניות כלכלית היא כלי למימוש ערכים והשקפות עולם. מכאן שאין בכלכלה מדיניות  "נכונה" או "לא נכונה", לכן השאלה בה אנו מעוניינים לעוסק היא האם המדיניות כלכלית הולמת את הערכים ותפישות העולם שעל פיהם החברה שלנו צריכה להתנהל. הרעיון הוא לקום קצת מהכורסא ושיחות הסלון ולקיים דיאלוג כלכלי בשפת בני אדם (ולא "כלכלית מסובכת") שבמרכזו עומדת המציאות החברתית כלכלית של מדינת ישראל. אנו מעוניינים לבחון את המגמות והשינויים שחלו במדיניות הכלכלית בעשורים האחרונים במדינת ישראל, תוך חשיפה של תפיסת העולם שעומדת מאחורי מגמות אלו.

המשך…

Read Full Post »