Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 12th ב-מרץ, 2010

פתח דברקול קורא

מטרת המסמך- העלאה בכתב רעיונות והיבטים בכל הקשור בקונפליקט הסורי ישראלי.

פתרון הבעייה של רמת הגולן יוביל לחתימה מיידית של הסכם שלום בין סוריה לישראל.

הבעייה הפלשתינית, בעלת חשיבות רבה יותר, מקיפה יותר, מורכבת יותר. הבעיה הסורית

ממוקדת, מוגדרת ופשוטה לאין שעור מהבעיה הפלשתינית.
ההסכם עם סוריה יחתם כאשר שני הצדדים יגיעו למסקנה כי הסכם שלום, כסוף התהליך,

ישנה לטובה בצורה קיצונית, את אורח החיים באזורינו. הסכם יחתם כשאנו הישראלים נבין כי

המפתח לעשיית השלום הוא בידינו. כשנבין שקיימת אלטרנטיבה למצב הקיים אלטרנטיבה

הרבה יותר טובה ובצורה קיצונית. הטמעת תחושה זו תוביל למהלכים מצידנו לקראת הסורים.

מהלכים, שבראיה לטווח ארוך, יוכיחו עצמם כפורצי דרך למען רווחת היושבים בישראל.

הסכמים נעשים ונחתמים על ידי ראשי מדינות. מסמך זה מציע כאן תהליך הפוך.

תהליך הדברות בין העמים. תהליך של החלפת רעיונות, דעות, מאוויים, רצונות, טענות…

איננו באים לפתור את בעיות העולם. יש כאן נסיון לבדוק, באמצעות רב-שיח או יותר נכון רב-

תכתובת, האם ניתן להגיע להסכם על חבל ארץ בשטח של 5% משטח מדינת ישראל (לפני

.(67
המסמך יתמקד במספר היבטים ויראה כי ניתן להגיע להבנות.
המסמך יגיע בוודאי לשכנינו הערבים. לא רק השכנים שגרים במדינת ישראל, אלא (וחשוב

ביותר), כך אנו מקווים, לשכנינו הסורים. האם יוכלו להגיב בצורה חופשית ?

המשך…

Read Full Post »