Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 24th ב-פברואר, 2010

רקע למפגש של חוג חיפה ביום חמישי ה25.2

http://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=2435

http://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=17&t=2626

להתראות בבית פינסקי – מוריה 91 ב20:30.

Read Full Post »

יום עיון על מנהיגות וערכים – מורשת יגאל אלון בראי הזמן יתקיים ביום שישי ד' באדר תש"ע, 19 במרס 2010, בשעה 10 בבוקר

בבית יהודי בסרביה, רח' בני אפרים 228, נאות אפקה, תל אביב

דברי פתיחה: ד"ר דני קורן, נשיא האיגוד העולמי של יהודי בסרביה, לשעבר מנהל

לשכת שר החוץ יגאל אלון

ברכות: מר שמואל מזרחי, חבר מועצת עיריית תל אביב

מר משה אלון, חבר הועד המנהל "בית יגאל אלון", בן אחיו של יגאל אלון

דברים: פרופ' אבישי ברוורמן, השר לענייני מיעוטים

חלוקת פרס יעקב פיכמן לספרות ואמנות:

חבר ועדת השופטים, מר אהרון ידלין – שר החינוך לשעבר, סגנו של יגאל אלון

מקבל הפרס: מר יגאל צחור– מנכ"ל מדרשת שדה בוקר על "דרך נשר בשמים"

הרצאה: פרופ' יחיעם וייץ – יגאל אלון בתקופת המדינה

לאישור השתתפות טלפון 03-6470111

Read Full Post »