Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 14th ב-ינואר, 2010

חוג חיפה ערך מפגש עם השר לענייני מיעוטים פרופסור אבישי ברוורמן. המפגש התקיים בסניף המחוז, מועדון אליהו, ביום רביעי בערב, בנוכחות 20 חברים. ברוורמן בחר להתמקד בסוגיות המדיניות והכלכליות. הוא הדגיש את החשיבות והדחיפות של השגת פתרון שתי מדינות לשני עמים. ברוורמן טען כי קיים מתווה אשר למעשה כולם יודעים שהוא הפתרון היחיד. המתווה הוא נסיגה ישראלית מ-95% משטח הגדה, תוך חילופי שטחים. ה-5% האחרים ובהם רוב המתיישבים היהודים יסופחו למדינת ישראל. ופתרון בעיית הפליטים מחוץ למדינת ישראל.

בתגובה לשאלה של גיורא טלטש התחייב ברוורמן כי אם לא תחול התקדמות משמעותית במשך השנה הקרובה במו"מ עם הפלסטינאים. הוא יתמוך בעזיבת הממשלה. לדבריו, שיחה שניהל עם נתניהו לפני הקמת הממשלה שכנעה אותו ברצינות כוונותיו. ברוורמן הדגיש שנוכחותה של מפלגת העבודה בממשלה מאפשרת את קידום התהליך המדיני.

המשך…

Read Full Post »

על שולחן ועדת הכספים מונחת הצעת החוק (קישור להצעה – הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה) המבקשת לעגן בחקיקה את המצב הקיים, בו מלגות הניתנות לסטודנטים (לתואר ראשון, שני או שלישי) אינן ממוסות.

בעוד שלסטודנטים מתואר ראשון ניתנת מלגה כפרס הצטיינות או כתוצאה מנדיבות לבו של גוף זה או אחר, לסטודנטים לתארים מתקדמים המלגה ניתנת מדי חודש בחודשו על מנת שיוכלו לבצע עבודת מחקר עבור המוסד האקדמי. לדוגמא, הטכניון דורש בתמורה למלגה לשהות בשטחו מספר ימים בשבוע, וכן אוסר על תלמידי המחקר לעבוד. דרישה זו מביאה למצב בו המלגה היא בעצם "שכר מוסווה", מאחר והיא ניתנת לתלמידי המחקר כתמורה עבור שירות שהם מבצעים עבור המוסד האקדמי.

ההשלכות של פטירת המלגה ממס הן כי המוסד האקדמי רשאי לשנות את גובה המלגה ככל שיחפוץ ומבלי להודיע מראש, והוא אכן עושה זאת חדשות לבקרים. מאחר והמלגה לא ממוסה, לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין תלמידי המחקר לבין הטכניון, ולכן ארגון הסטודנטים לא נחשב כארגון עובדים יציג שההנהלה חייבת לשבת איתו למשא ומתן.

אני מקווה שכל העובדות האלה שכנעו אתכם, חברי החוג, שמדובר כאן במקרה מובהק של שלילת זכויות מעובדים בתואנה כי הם אינם נחשבים לעובדים. אם כן, אשמח מאוד אם החוג ישלח מכתב בנושא המתנגד להצעת החוק (בועדת הכספים חברים בין השאר יחימוביץ' ובן סימון).

אשמח לשמוע את תגובותיכם.

בברכה,
מעין חיים.

Read Full Post »