Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 8th ב-ינואר, 2010

היום התבשרנו על התפטרותו של ח"כ אופיר פינס מן הכנסת, זאת לאחר 13 שנות כהונה. אופיר פינס נחשב לחבר כנסת חרוץ, ויעידו על כך המחמאות הרבות שקיבל מחברי כנסת רבים גם מחוץ למפלגת העבודה.
התפטרותו של אופיר פינס מהווה מכה למפלגת העבודה שמאבדת פרלמנטר מן השורה הראשונה. מבחינה אישית, כמי שמתנגד לישיבתה של מפלגת העבודה בקואליציה, יש לי סיבה נוספת להצטער על התפטרותו. ד"ר עינת וילף שתיכנס לכנסת במקומו, התבטאה באמביוולנטיות לגבי הכניסה לממשלה. (למרות זאת כניסתה לכנסת היא מרעננת וראויה, ונאחל לה בהצלחה). נדמה כי פרט לכך שעלינו להודות לאופיר פינס על שירותו, ולשבח אותו על יושרו וערכיו, אין הרבה מה לחדש ברגעים כאלו.
בכל זאת משפט אחד שאמר בעת שהודיע על החלטתו צרם לי: "בבחירה שבין היצמדות לכסא לבין שמירה על ערכיי, אני בוחר בשמירה על הערכים".

המשך…

Read Full Post »