Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 6th ב-ינואר, 2010

לכבוד חברי חוג חיפה

חבריי היקרים,

מאשר בברכה את קבלת מכתבכם ועמדתכם בנושא חידוש המו"מ עם הפלשתינים, עקב הדיון המעמיק שערכתם בנושא.

שמחתי לגלות את האכפתיות, היוזמה, והדאגה הרבה למדינה ולעתידה, כפי שעלה מדיונכם, עליו ניכר כי שקדתם רבות. אין ספק כי על כולנו לאחד כוחות ומוחות על מנת לשקם הן את מעמדה של מפלגת העבודה והן את חלקה ודעותיה בנושאים המדיניים שעל הפרק.

אני מודה לכם על מכתבכם, אשר בתוכנו אני לבטח תומך, שכן לטעמי פתרון שתי המדינות הינו הפתרון הראוי וההגיוני היחידי הנכון למדינה ועתידה.

אני מאחל לכם המשך פעילות פורייה.

שלכם בכבוד רב,

בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

המכתב המלא נמצא – כאן תגובה -בן אליעזר

המכתב של חוג חיפה נמצא כאן https://hughaifa.wordpress.com/2009/12/25/חוג-חיפה-תגובה-להקפאה-הודעה-לעיתונות/

Read Full Post »

לכבוד

פעילים/ות המחוז

מחוז חיפה

הנדון: סיכום ישיבת מועצת המחוז מתאריך 27/12/2009

  1. מזכיר המחוז – ישראל סביון, שלח ברכות לאזרחינו וחברינו הנוצרים לשנה החדשה.
  2. נשלחה ברכת החלמה מהירה לחברינו יעקב וגנר.
  3. דר' אלי נחמיאס וסימה ברנשטוק יכינו תכנית עבודה הסברה  לכנסים, מפגשים ופאנלים למחוז ולסניפי המשנה, התוכנית תוגש עד סוף ינואר. חברי המפלגה המבקשים להצטרף לצוות הנ"ל מוזמנים להודיע על הצטרפותם.
  4. מזכיר המחוז הציג את המצב הכלכלי של המחוז ושל המפלגה בכלל והביע שביעות רצון מכך שמשתקף אור בקצה המנהרה ובשנת 2010 תהיה הקצבה למחוז לפעילות.
  5. מזכיר המחוז הודיע כי לחיפה נבחרו 2 נציגים לבית הדין העליון של המפלגה עו"ד אביטל בן חור ועו"ד (חמודי) מוחמד מסרי – שני עורכי דין צעירים.
  6. מועצת המחוז מינתה את החברה מאשה שיינדורף, לנסות ולגשר, ליזום שיחות עם חלק מהמורדים שיביעו רצון לחזור לפעילות במסגרת המפלגה תוך כיבוד החלטות הדמוקרטיות של מוסדותיה, חברים שיביעו רצון להצטרף ליוזמת מאשה מוזמנים.
  7. פרופ' גדי לנדאו שוב סקר בקצרה פעילות הסיעה בעירייה במיוחד בתחום החינוך והביטחון. סיעת העבודה יזמה מעורבות עמוקה בחינוך ומקדמת את הפיילוט של מל"ל (מלידה לבגרות) בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. הפיילוט בחינוך יתקיים בנוה שאנן , קריית אליעזר, בת-גלים ועין הים.
  8. מזכיר המחוז הודה לאלכס ריבו וסימה ברנשטוק על העבודה שמשקיעים במשרדי המחוז.

Read Full Post »

הנך מוזמן/ת,

לישיבת מועצת המחוז

שתתקיים ביום ראשון,  כד' בטבת תש"ע,(10/1/2010), בשעה 17:00,

במשרדי המחוז, "מועדון אליהו" – שדרות הנשיא 104, חיפה.

על סדר היום:

  • · אקטואליה
  • · מפקד חברים – מינוי אחראי מפקד

ב ב ר כ ה,

ישראל סביון

מזכיר המחוז

חניה מסודרת בתשלום במלון "נוף" שד' הנשיא 101

חניה ללא תשלום סמוך ל"בית רוטנברג" שד' הנשיא 77

חיפה, שד' הנשיא 104, ת.ד. 4376 טל' 04-8673138 פקס. 04-8644370

E-mail: avodahaifa@bezeqint.net

Read Full Post »