Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 19th ב-אוקטובר, 2009

19 באוקטובר 2009

חברי הסיעה היקרים

שלום לכם,

אני מבקש להודיע לכם על סיום תפקידי כיושב ראש סיעת העבודה בכנסת. את הישיבה הקרובה – שאמורה להתקיים היום – אין בכוונתי לנהל. אשתתף לצד החברים האחרים כחבר מן המניין.

בכוונתי לכנס מסיבת עיתונאים היום בצהריים כדי להסביר לציבור הרחב את המניעים מאחורי ההחלטה שלי.

מאז נבחרתי לתפקידי, לא ידעתי רגע אחד של נחת. לא במישור הפנימי ולא במישור החיצוני. אתחיל פנימה. הסכמתי להיכנס לתפקיד בתקווה שהיותי חדש בזירה והיותי חף ממשקעים של איבה שהתנחלו בקרב חברי הסיעה, יאפשרו לי לשמש מעין מגשר ומשכין שלום.

המשך…

Read Full Post »