Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 8th ב-אוקטובר, 2009

שלום לכולם,

אנחנו מתעתדים להציג במפגש הקרוב (מועד ומיקום יימסרו בקרוב) את תכנית הפעילות של המשמרת לשנה הקרובה.
רגע לפני שנציג את התכנית הגמורה, זה הזמן להעיר הערות, להציע רעיונות ולהתנדב לצוותים.

נקודת הפתיחה של התכנית היא שמצבה של המפלגה ושל המדינה בהתאם, הגיע לשפל כזה שלא יועילו עוד יוזמות אקלקטיות, מעין “אקמולים” למחלה סופנית. יש בארץ אינספור עמותות עם רעיונות טובים ואנשים נהדרים בכל זאת יכולתם להשפיע על המציאות מוגבלת ביותר. יתרוננו תמיד היה בהיותנו תנועה, ולא רק מפלגה- בכיוון זה ננסה להתקדם.

התכנית מושתתת על שלושה קווי פעולה מקבילים: הצבת המשמרת הצעירה בחזית של המאבקים החברתיים והמדיניים החשובים, הקמת תאי פעולה חדשים, וחיזוק רעיוני.
המשך…

Read Full Post »