Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 6th ב-אוקטובר, 2009

לכבוד                                                                                                   6.10.09

יו"ר מפלגת העבודה – השר אהוד ברק

מנכ"ל המפלגה – שירי ויצמן

חברי סיעת מפלגת העבודה

יו"ר אגף ארגון במפלגת העבודה – ריצ'רד פרס

מזכירי סניפים ומחוזות

פעילים מרכזיים

שלום רב,

מתוך דאגה למצבה של מפלגת העבודה, נפגשה קבוצת חברים בהתנדבות מספר פעמים , במטרה לבנות בסיס לתוכנית לפעילות ארגונית ורעיונית של המפלגה בסניפים ובמחוזות.

המטרה לקדם ולחבר את כל החברים , הגופים והנבחרים במפלגה למימוש התוכנית, לצורך חיזוקה בקרב מגזרים וציבורים וותיקים וחדשים בחברה בישראל, שתאפשר את חזרתה של מפלגת העבודה להנהיג את המדינה בבחירות הבאות.

מצורף לזה שלד התוכנית המוסכם.

הצוות ייפגש עם יו"ר המפלגה ומנכ"ל המפלגה לאחר החגים, על מנת לקדם את התוכנית .

אנו רואים בכל אחת ואחד מכם שותף פעיל ומרכזי. נבקשכם להתייחס לתוכן ההצעה.

חברים המעוניינים לשלוח הערות והארות מתבקשים להעבירן בהקדם לחברים:

אלי אורן – elioren@014.net.il

ישראל הירשהורן – sunabc@zahav.net.il

אורנה דקל – ordk@zahav.net.il

גדי פיכטמן- fichtman@zahav.net.il

המשך…

Read Full Post »