Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 26th ב-ספטמבר, 2009

לאחרונה מנסרות באוויר העולם אמירות שכאילו המשבר הכלכלי תם ופרח מן העולם; הדיעות האופטימיות האלה טוענות כי המשבר נפתר וכי הוסקו המסקנות הנכונות מהליכיו ושגיאותיו.

האמנם?

רבים הכלכלנים (אשר, אגב, מרימים שוב את ראשם, גם לנוכח העובדה שלא ידעו ולא שיערו את עוצמתו של המשבר הכלכלי שהיה ממש מעל לראשם…)  הסבורים כי הזרמות הענק של הממשלות למדורת שריפת המזומנים על ידי בנקים, ומוסדות פיננסיים- הן הפתרון ההולם, למרות שהכספים מגיעים מכיסו ורווחתו של ציבור משלמי המיסים.

אך יש הסוברים  , כמו דפנה מאור (the marker, 14/9/2009) כי: "הנזק הכלכלי המזעזע  שגרם המשבר, הריקבון העמוק שנחשף ביסודות המערכת הפיננסית והתערערות האידיאולוגיה  השלטת, מראים בוודאות כי הפעם קרה אירוע שמגדיר מחדש את מסגרת עולמנו, ומצריך תיקון נרחב ועמוק של המערכת הקיימת".

לנו נראה כי אבירי הכלכלה הקודמים ומושחתיו (עיין ערך מאדוף) לא הפנימו עדיין כי צריך לבצע שינוי דרסטי בתפישות היסוד של הכלכלה העולמית והישראלית, בכלל זה. הם עדיין עסוקים בהישרדות, כאשר הם מצפים כי "מה שהיה הוא שיהיה".  אנו סבורים כי כל הנהגת מדינה, וישראל בכלל זה, חייבת לנקוט בצעדים מתחייבים ודרסטיים, שיבהיר לכל ש"כללי המשחק השתנו" ובאופן רדיקאלי.
המשך…

Read Full Post »