Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 7th ב-ספטמבר, 2009

ביום ראשון 06.09.09 נערכה אסיפת תושבים ברחוב מסדה בהדר. באסיפה נכחו כשישים אנשים. מטרת האסיפה הייתה לדון בבעית היחס האלים של המשטרה כלפי תושבים ועוברי אורח בשכונה. הכינוס התרחש כשבוע לאחר אירוע קיצוני בו פרצו בכח שוטרים אל דירה פרטית. השוטרים הפעילו כח רב כלפי הנוכחים, עצרו ואזקו את בעלי הדירה, ובצעו חיפוש בדירה ללא נוכחות הבעלים. האירוע עורר סערה רבתי בשכונה, זאת בגלל גלויי האלימות של השוטרים אשר נצפו על ידי עדים רבים ואף תועדו, ומשום שהנוכחים במסיבה מוכרים בשכונה כאנשים נורמטיביים ורגועים. לשם הגילוי הנאות אציין כי נאמר לי שנתגלתה כמות מינורית של סמים קלים (לשימוש עצמי) בדירה, אולם קשה לראות בכך ולו הצדקה חלקית להתנהלות המשטרה.

P9060656

יש לציין כי הארוע הנ"ל אומנם חריג בקיצוניותו, אבל אינו יוצא דופן. המשטרה מבצעת ברחובות הדר נוהל חיפושים כוחני על עוברים ושבים. לשם כך מנצלת המשטרה סעיפים בחוק המתירים לה בתנאים מסויימים לערוך חיפושים גופניים, ואף חיפושים בתוך הבית, ללא צורך בצו חיפוש משופט. הסעיפים האלו נחקקו במטרה להילחם בנגע הסמים, והם נותנים לשוטר את הסמכות לבצע חיפוש כאשר ישנו 'חשד סביר' לאחזקת סם. ומהו 'חשד סביר'? ובכן על פי מדיניות המשטרה בהדר, עצם הליכתך ברחובות השכונה הופכת אותך לחשוד באחזקת סם. המשטרה מנצלת את סעיפי החוק הנ"ל על מנת להוציא לפועל מדיניות של חיפושים אקראיים על תושבים ועוברי אורח, ולאחרונה גם בדירות תושבים. אותי אישית עצרו מעל עשר פעמים בשנה וחצי האחרונות, ועשרות תושבים מדווחים על תדירויות דומות. (כמובן שמעולם לא נמצא עלי סם, ואין לי שום עבר רלוונטי).

המשך…

Read Full Post »