Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 5th ב-ספטמבר, 2009

שלום לכולם

ישיבת המשמרת הצעירה תתקיים ביום ראשון ה- 6.09.09, שעה 18:00, הישיבה תיערך בבית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, נאות אפקה, ת"א.
(תחנת רכבת קרובה: ת"א האוניברסיטה, רצ"ב מפת הגעה)
http://tinyurl.com/mzc7jt

על סדר היום:
* סקירה פרמלנטרית – מהלכים אחרונים בכנסת בדגש על סיעת העבודה: חוק הקרקעות, חוק מופז וכד' – מיכל בירן, ע"פ לח"כ שלי יחימוביץ'.
* ההתפתחויות פנים מפלגתיות – חוקה חדשה והשלכותיה.
* אפיקי פעילות המשמרת – סיעור מוחות: היכן יש למקד את הפעילות מול הציבור ומול הכנסת ובאיזה אופן.
* סקירה יו"ר המשמרת באשר להתפתחויות בנושאים לעיל ועדכונים כללים.
* פרידה מהמזכיר הבינ"ל, ערן שפרמן לרגל נסיעתו ללימודים לחו"ל ומינוי מחליף.
* מינוי בעלי תפקידים: מזכיר אירגוני ומ"מ.

בברכה,
מעיין אמודאי, עו"ד
יו"ר המשמרת הצעירה

Read Full Post »