Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 28th ב-אוגוסט, 2009

המטה הסוציאל דמוקרטי – הזמנה שנייה

פגישת המטה הסוציאל-דמוקרטי על הנושא:
המאבק בהפרטות – מה הלאה

תתקיים ביום ג' 15.9.2009 בשעה 16.30 בבית התנועה הקיבוצית, תל-אביב,
רח' ליאונרדו דה וינצ'י 13, קומה מינוס 3.

סדר היום:
ההפרטה כיום – תמונת מצב ומה על הכוונת
ד"ר אמיר פז-פוקס, מרצה למשפטים במכללת קריית אונו, מנהל אקדמי שותף וחוקר בפרויקט "גבולות ההפרטה" במרכז חזן במכון ון ליר בירושלים
ההפרטה – מבט סוציאל-דמוקרטי
פרופ' דני גוטוויין, אוניברסיטת חיפה, המטה הסוציאל-דמוקרטי
ההיבט הפוליטי: דרכי המאבק נגד ההפרטות שבדרך
ח"כ אילן גילאון, מרצ
דיון

הקדמנו בחצי שעה לעומת המקובל עד כה, כדי שיהיה יותר זמן לדיון.
אנא פנו את הזמן הדרוש וציינו את מועד הפגישה ביומניכם כבר עכשיו.
אנא אשרו הגעתכם.
להתראות,
אורי יזהר

Read Full Post »

לכבוד

חברי לשכה המשמרת + מוזמנים

** בהמשך להזמנה הקודמת (לאור קשיים טכניים – שינוי מיקום ותאריך), אנא ראו בהזמנה ליום ה-31 באוג' 09 כמבוטלת ***

נדון: הזמנה לישיבת לשכת משמרת – דיון פתוח למוזמנים.

ביום ראשון ה- 6.09.09, שעה 18:00, נקיים ישיבת לשכת משמרת צעירה פתוחה לכולם.

על סדר היום:

  1. סקירה פרמלנטרית – מהלכים אחרונים בכנסת בדגש על סיעת העבודה: חוק הקרקעות, חוק מופז וכד' – מיכל בירן, ע"פ לח"כ שלי יחימוביץ'.
  2. ההתפתחויות פנים מפלגתיות – חוקה חדשה והשלכותיה.
  3. אפיקי פעילות המשמרת – סיעור מוחות: היכן יש למקד את הפעילות מול הציבור ומול הכנסת ובאיזה אופן.
  4. סקירה יו"ר המשמרת באשר להתפתחויות בנושאים לעיל ועדכונים כללים.
  5. פרידה מהמזכיר הבינ"ל, ערן שפרמן לרגל נסיעתו ללימודים לחו"ל ומינוי מחליף.
  6. מינוי בעלי תפקידים: מזכיר אירגוני ומ"מ.

חשוב: הישיבה תתקיים בבית יהודי בסרביה, רח' בני אפריים 228, נאות אפקה, ת"א.

(תחנת רכבת קרובה: ת"א האוניברסיטה, רצ"ב מפת הגעה)

בברכה,

מעיין אמודאי, עו"ד

יו"ר המשמרת הצעירה

Read Full Post »