Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 29th ב-יולי, 2009

אריה גור (חבר הנהגת חוג חיפה), שהיה יו"ר ועד העובדים בחברה לאוטומציה, נתבע על ידה בתביעת דיבה שנועדה לסתום את פיו. גור אמנם ניצח במשפט, אך במהלך שלוש שנות המשפט הצליחה ההנהלה לבטל באופן חד-צדדי את ההסכם הקיבוצי של עובדי החברה ולפטר 80 עובדים, וזאת באישור יו"ר ההסתדרות, עופר עיני. נורית פגי מספרת את סיפורו מסמר השיער של בן זוגה.

לא רבים יודעים מה משמעותו של היות אדם יו"ר ועד עובדים. אתרע מזלי ובן זוגי, אריה גור, היה עד לפני כשלושה חודשים יו"ר ועד עובדי החברה לאוטומציה, חברת הי-טק ממשלתית מעורבת (40% שייכים לממשלה, 60% שייכים לעמותת מרכז השלטון המקומי) ובה כחמש מאות עובדים. היום, לאחר שכיהן כשלוש עשרה שנה בתפקיד יו"ר הועד, ולאחר מאבקים בלתי נלאים, סכסוכי עבודה, שביתות ומשברים, הן עם הנהלת החברה והן עם ההסתדרות, קשה לי להחליט האם הוא דון קישוט מטורף או לא פחות מאשר גיבור מקומי.

המאמר המלא – http://www.blacklabor.org/?p=10586

Read Full Post »