Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 24th ב-יולי, 2009

26 ביולי 2009

ה' באב תשס"ט

לכבוד:
חה"כ …
חברי סיעת העבודה

שלום רב,

הנידון: הפרטת קרקעות המדינה

אנו, חברים במפלגת העבודה, רוצים להביע הערכתנו והוקרתנו על היעדרותכם מהמליאה בעת ההצבעה על חוק הרפורמה בקרקעות.

בהמשך למכתבנו מה-14 ביוני, בו דרשנו מכם להתנגד להעברת הרפורמה בחקיקה חפוזה, אנו רוצים לחזק את ידיכם בהחלטתכם הערכית והאמיצה, שלא לתת יד לשינוי יסודי זה במשטר הקניין הקרקעי של מדינת ישראל, המהווה נשמת אפם של המפעל הציוני, הצדק החלוקתי ושימור הסביבה בישראל, ללא השהות לדיון ציבורי ראוי.

אנו מקווים כי העיכוב בחקיקה יאכן אפשר קיומו של דיון ציבורי מעמיק בנושא יסודי זה, תוך בדיקה רצינית של השלכות הרפורמה ושל חלופות אחרות לפתרון בעיות הביורוקרטיה, הכרוכות כיום לכאורה בממ"י.
המשך…

Read Full Post »