Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 16th ב-יולי, 2009

אתמול הוגשה עתירה נגד מפלגת העבודה, על כך שחברי הכנסת מטעמה תומכים בהפרטת הקרקעות בניגוד לעמדתה ההיסטורית.

אתמול הוגשה עתירה למוסד לבירור עתירות של מפלגת העבודה. בעתירה נדרשים חברי הכנסת מטעם סיעת העבודה להצביע נגד הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל והפרטת הקרקעות. העתירה הוגשה על ידי יו"ר מטה המאבק בהפרטת הקרקעות, פסח האוספטר, החבר גם במפלגת העבודה. המוסד החליט בשלב זה כי לחברי הכנסת יש 10 ימים להשיב לעתירה.

בעתירה שהוגשה על ידי עורכי הדין נדב ארגוב ויפית בבילה, נטען כי עמדתה של מפלגת העבודה היתה מאז ומעולם כי על אדמות המדינה להישאר בבעלות המדינה. בנוסף, על פי אמנת היסוד של מפלגת העבודה, המהווה חלק מחוקת המפלגה, "קיום העקרון של בעלות הלאום על קרקע המדינה", נקבע כמטרה.

בהחלטת ביניים של המוסד לעתירות, הוחלט להקציב לחברי הכנסת 10 ימים להשיב לעתירה. בעקבות כך הגיש האוספטר עתירה נוספת, בה דרש החלטה מיידית. האוספטר נימק את דרישתו בכך שהחוק כבר אושר בוועדת הכלכלה ובימים הקרובים צפויה מליאת הכנסת להצביע עליו בקריאה שנייה ושלישית. לטענת האוספטר מדובר בפרק זמן ארוך מידי שייתר את העתירה הראשונה.
המשך…

Read Full Post »