Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 12th ב-יולי, 2009

חברים, מתנדבים וכל מי שאכפת לו,

הנדון: דרושים מתנדבים לדוכני החתמה לביטול הפחמית

חברים יקרים,

אנחנו זקוקים לעזרתכם בדחיפות!

תקופת ההתנגדויות לתחנה הפחמית באשקלון החלה! ואנו נערכים לגיוס והחתמה של אלפי אנשים על מכתבי התנגדות. כזכור, הוועדה לתשתיות לאומיות (או בקיצור הות"ל) החליטה לאשר את תחנת הפחם הנוספת באשקלון, המכונה פרויקט D. עפ"י חוק, הות"ל מחויבת להכריז על תקופת התנגדויות בת 30 יום במסגרתה יגיש הציבור התנגדויות להחלטתה. זה הרגע בו על הציבור להרים קול זעקה ולהתנגד בכל כוחו ברבבות ואלפים למניעת תחנת הפחם המסוכנת.

כל אזרח מעל גיל 18 במדינת ישראל רשאי להגיש התנגדות לוועדה. עצומות אינן קבילות במסגרת הליך זה. התנגדות תיחשב קבילה אם נחתמה בפני עורך-דין אשר אישר בחתימתו שהמתנגד מצהיר כי כל האמור במכתב הוא אמת. (המקור לכך מופיע בחוק התכנון והבניה).
המשך…

Read Full Post »

ביום ראשון ה 19 ליולי חוג חיפה והמשמרת הצעירה של חיפה נפגשים עם ח"כ איתן כבל.

cabel_eitan

בואו להשמיע את דעתכם ולשמוע  את דעותיו של המזכ"ל לשעבר, המשתייך כיום ל"מורדים".

נפגש בבית פינסקי, מוריה 91.

להתראות!

Read Full Post »