Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 9th ב-יולי, 2009

9/7/09

חברים יקרים,

אין זה סוד שימים לא קלים עוברים על מפלגת העבודה. הפיצול הפנים מפלגתי בין חברי הסיעה, וחילוקי הדעות בדבר החוקה הם רק חלק מהתהליכים ההרסניים אותם חווה המפלגה בעת האחרונה.

בחודשים האחרונים, פגשתי רבים מחברי המפלגה בביקור בסניפים או בהזדמנויות אחרות. בכל המפגשים הדגשתי את הצורך לדבר עימכם בפתיחות ובכנות. לעיתים קרובות האמת והביקורת ששטחתי בפניכם על התנהלות המפלגה והחוליים בה היו קשות לשמיעה וחלקכם התקשיתם לקבל את הדברים. לצד זה הערכתם את הכנות שרבים מכם ציינו שלא זכו לה בעבר.

מפלגת העבודה אמנם קטנה בבחירות האחרונות מבחינה מספרית, אך הכותרות והעניין שהיא מעוררת רק גברו ככל שקטן מספר המנדטים. לאחרונה מנצלים לצערי עיתונאים רבים את המצב אליו נקלעה מפלגת העבודה על מנת לפרסם בשמי לכאורה את תוכניותי הפוליטיות, ואת הביקורת שלי על מפלגת העבודה ועל החברים בה. לכותרות השונות העולות לאוויר חדשות לבקרים אין אחיזה במציאות והן משקפות את דעת הכותב בלבד.

המשך…

Read Full Post »

חברים יקרים,

ימים לא פשוטים עוברים על מפלגת העבודה ובעיקר, עבור אלו אשר ביקשו לעמוד על המשמר, כנגד אלו המבקשים לפגוע בצביונה הסוציאל דמוקרטי, והמחפשים את השררה בכל מחיר. המשמרת הצעירה, הייתה חוד החנית בהתנגדות לכניסה לממשלה, פעילותנו הייתה מופת ודוגמא למאבקים פוליטיים, והוכחה כי גם כיום, לצעירים יש אמירה ואת החומר האנושי להגיד אותה.

מיד לאחר קבלת החלטת ועידת המפלגה על כניסה לממשלה, פתח יו"ר המפלגה, באמצעות שליחיו במסע נקמה ודיכוי המתנגדים, (בעוד בגלוי הוא קורא לפעול לאיחוד השורות). זה התחיל בהדחת היועץ המשפטי של המפלגה, המשיך בהדחת המזכ"ל, בהצעת חוקה טוטליטארית, המעניקה זכויות בלתי מוגבלות ליו"ר המפלגה, ונראה כי כעת הגיעה תורה של המשמרת הצעירה.

בין החלטותיו הראשונות של שליח היו"ר, מנכ"ל המפלגה שירי ויצמן, פונו משרדי המשמרת הצעירה בבית המפלגה, נותקו קווי הטלפון של בעלי התפקידים, ולא ניתן לה כל מקום חלופי במסגרת בית המפלגה החדש בבית ברל וכיום, המשמרת הצעירה אינה מקבלת כל תמיכה או מימון מטעם המפלגה.

המשך…

Read Full Post »