Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 20th ב-יוני, 2009

השתתפו בפגישה – כ-25 חברי המטה בתוספת של 5 אורחים.

בתחילת הפגישה מסר החתום מטה מידע על הכוונה לכונן את המטה כעמותה רשומה ועל פגישות שקיים עם נציגי גופים שונים במטרה לבחון אפשרויות של שיתוף פעולה ואולי גם התלכדות. המגעים הם בינתיים בבחינת גישושים שאינם מחייבים את המטה. במידה ונגיע להצעות מעשיות הן יובאו למטה לדיון והחלטה.
הקמת עמותה רשומה נחוצה משתי בחינות עיקריות. ראשית, אפשרות לקבל תרומות, שכן קרוב לוודאי שבהמשך נזדקק לכסף עבור פעילויות. מאליו מובן שנושא הכסף ינוהל בשקיפות ולפי כל הכללים המקובלים שקיימים בחוק העמותות של המדינה. שנית, עד כה ההשתתפות בפגישות המטה הייתה מקרית למחצה. יש לנו כ-100 חברות וחברים ברשימות התפוצה, אבל מתוכם מגלים עניין ופעילות בערך כ-20 עד 30 איש. מגיעים גם אנשים שקראו באינטרנט על הפגישות, מבלי שהודיעו קודם לכן על הצטרפות או מישהו ששמע על פגישה מסוימת. זה בסדר, כי הפגישות שלנו פתוחות, אבל במידה ונגיע לשלב של החלטות על דרכו של המטה, הפורום המחליט לא צריך להיות מקרי, אלא מורכב מאנשים ש"התפקדו" וגילו מחויבות כלפי המטה. המהלך המעשי יתחיל בקרוב ואז יימסרו כל הפרטים הרלוונטיים. ההצטרפות למטה היא וולונטארית. גם מי שלא הצטרף ימשיך להיות מוזמן לדיונים.

נושא הדיון היה ההצבעה של מעמד העובדים ותושבי הפריפריה – מדוע הם אינם מצביעים עבור השמאל גם כאשר השמאל נאבק למענם.

המשך…

Read Full Post »