Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 18th ב-יוני, 2009

חוג חיפה שם לעצמו כמטרה להפגיש בין ציבור המתפקדים במפלגת העבודה לבין נציגי המפלגה, אנשי ציבור, ואנשי רוח. אתמול (18.06.09) א.ב. יהושע נענה להזמנתו, והגיע לשאת דברים בסניף המפלגה ברחוב מוריה 91. כשלושים וחמישה אנשים הצטופפו כדי לשמוע את הסופר, חתן פרס ישראל, בדבריו על האתגרים העומדים בפני השמאל ובפני מפלגת העבודה בפרט.
05

יהושע טען כי למפלגת העבודה תפקיד חשוב בפתרון הסוגייה הישראלית-פלסטינאית. אל לנו להתרשם מכך שחוגים פוליטיים נרחבים, כמו הליכוד, מקבלים את הפתרון של שתי מדינות. ישנו מרחק רב בין קבלת הפתרון כמס שפתיים, לבין הביצוע בפועל. מפלגת העבודה היא זו שצריכה לעמוד על המשמר כדי שפתרון שתי המדינות יתבצע במהרה בימינו, למרות הקשיים הכרוכים בכך. היעדר פיתרון זה, יביא למדינה דו-לאומית תוך זמן קצר.
המשך…

Read Full Post »