Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 29th ב-מאי, 2009

 בסיכומים המתבררים היום בראשותם של ביבי ויוגב נמצאים בין היתר הנושאים הבאים: הורדת מס הכנסה, ביטול דמי הבראה במגזר הציבורי , העלאת מס ערך מוסף, הטלת מס ערך מוסף על פירות וירקות, קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים. ברצוני להראות כאן לפניכם כי כל הנ"ל ועוד הרבה נוספים מטרתם הסמויה היא תמיכה בעשירים המעטים ופגיעה ברוב העובדים.

קודם כל כמה עובדות: האגדה אומרת שנטל המס במדינת ישראל הוא מן הגדולים במדינות התעשיתיות.

לא נכון! לפי דוח הכנסות המדינה ישראל עומדת במקום ה-16 בנטל המס מתוך כ-30 ארצות (1-נטל גבוה), אך עוד יותר מעניינת החלוקה בין מס ישיר (הכנסה וביטוח לאומי) למס עקיף (מע"מ,קניה וכד').

בנטל המס הישיר ישראל נמצאת במקום ה-26 , כלומר נטל המס הישיר בישראל הוא מהנמוכים ביותר, אפילו קטן יותר מזה שבארה"ב, בביטוח לאומי הנטל נמוך ביותר אף הוא ואנו אחת המדינות היחידות שהמעביד לא שותף לביטוח הבריאות של עובדיו באמצעות ביטוח לאומי.  אם נסתכל על המס העקיף כאן אנו מדורגים באחד המקומות הראשונים. מה עושה חבורת ביבי: מגדילה את הנטל העקיף (אולי נצליח להיות אלופי עולם) ומקטינה הנטל הישיר.
המשך…

Read Full Post »